Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Beslutning: Høring om Københavns Kommunes Kønsligestillingspolitik 2023-2026

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget ikke indsender et høringssvar på Københavns Kommunes Kønsligestillingspolitik 2023-2026 på baggrund af anbefaling fra arbejdsgruppen Ældre, Social, Sundhed, Integration.

Problemstilling

Københavns Kommune har udarbejdet et udkast til en kønsligestillingspolitik på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger, og de ønsker nu lokaludvalgets bemærkninger.

Arbejdsgruppen Ældre, Social, Sundhed, Integration har besluttet ikke at kommentere på politikken, da gruppen ikke har haft tid til at forholde sig til indholdet af politikken.

Læs høringsmaterialet her: Københavns Kommunes kønsligestillingspolitik 2023-2026 (kk.dk

Inddragelsesniveau

Sekretariatet har bedt forvaltningen om at beskrive inddragelsesnivauet i høringen ved at stille dem følgende tre spørgsmål. Forvaltningens svar fremgår i kursiv:

1. Hvor i beslutningsprocessen befinder vi os?
Udkastet til kønsligestillingspolitikken er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af forskning og tendenser på området, eksisterende kønsligestillingsindsatser i kommunen samt input fra NGO’er, faglige organisationer og andre kommuner. Herefter er udkastet blevet godkendt af en række interne, tværgående udvalg i kommunen og af Økonomiudvalget den 23. maj – sagen kan læses her. Udkastet er i høring fra den 1. juni til den 31. august og vil blive forelagt til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen ultimo 2023.  

 

2. Hvad er formålet med inddragelsen?
At få feedback på udkastet til kønsligestillingspolitikken og evt. faglig eller lokal viden og/eller erfaringer med kønsligestilling, der kan være relevant for det videre arbejde med kønsligestillingspolitikken – enten ift. udkastet eller ift. implementeringen af politikken.

 

3. Hvad lover I af indflydelse?

Alle høringssvar vil i videst muligt omfang blive bragt med ind i det videre arbejde med kønsligestillingspolitikken, det vil fx kunne inspirere til evt. justeringer eller bearbejdning af udkastet til politikken eller til den efterfølgende konkretisering og implementering af politikken. Håndteringen af høringssvarene vil blive forelagt sammen med kønsligestillingspolitikken til endelig godkendelse ultimo 2023 – vi holder gerne udvalget orienteret om, hvornår sagen forventes at blive behandlet.

Løsning

At lokaludvalget godkender indstillingen.

Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top