Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Beslutning: høring megaeventstrategi

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget godkender forslag til høringssvar vedr. implementering af Københavns Kommunes Megaeventstrategi på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for fysisk plan og erhverv.

Problemstilling

Københavns Kommune har sendt nye strategi for megaevents i høring hos lokaludvalgene og relevante råd med henblik på at indsamle input til, Københavns Kommunes arbejde for at sikre velfungerende megaevents i byen. Fristen er 1. september.

Megaeventstrategien skal fungere som Københavns Kommunes rettesnor for arbejdet med tiltrækning, planlægning og afvikling af kommende megaevents.

Megaeventstrategien kan læses her: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/a978f97f-a306-4805-a3fe-f4564cfa9d19/f7d90e62-5387-492e-958f-d94423b14e60-bilag-1_0.pdf

Forvaltningen har bedt lokaludvalgene strukturere høringssvaret omkring følgende overskrifter:

1. Megaevents i tråd med byens DNA
I bedes komme med input til, hvordan Københavns Kommune kan arbejde for, at megaevents der bliver afholdt i byen, kan leve op til byens DNA og være værdiskabende på kort og langt sigt for byen og dens borgere.

2Inddragelse af byens aktører
I bedes komme med input til, hvordan Københavns Kommune kan sikre en god inddragelse og dialog med byens relevante aktører.

3. Øvrig input til initiativerne under megaeventstrategien
Hvis I har input, der ikke er dækket af de ovenstående temaer, og som relaterer til Københavns Kommunes ansvarsområde ift. planlægning og afvikling af megaevents i byen, så bedes I tilføje dem herunder. De konkrete initiativer er:
A. Nye kriterier for Megaeventpuljen
B. Etablering af ´Copenhagen Megaevents`
C. Wonderful Copenhagen tiltrækningsindsats
D. Styrker politisk involvering 

Link til de konkrete initiativer: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/a978f97f-a306-4805-a3fe-f4564cfa9d19/f7d90e62-5387-492e-958f-d94423b14e60-bilag-2_0.pdf

Forventningsafstemning ift. inddragelse
Forvaltningen har svaret, at vi er i fase 4 - implementering i den politiske beslutningsproces. Ift. graden af indflydelse, så er vi i niveau 2 - konsultere.

Arbejdsgruppens indstilling
Arbejdsgruppen for fysisk planlægning og erhverv har behandlet sagen og indstiller følgende høringssvar til godkendelse:

Amager Vest Lokaludvalg stiller sig undrende overfor, hvorfor vi først inddrages i beslutningsprocessen omkring Megaeventstrategien i implementeringsfasen og hvorfor borgerne ikke inddrages i beslutningsprocessen. Som borgere på Amager oplever vi ofte ved afholdelsen af Megaeventstrategier, at vi er låst inde på øen pga. vejspærringer. Derudover mener vi, at borgerne jo er byens DNA og derfor bør borgerne inddrages i beslutningerne. Derfor vil vi også advokere for lokalt baserede events, hvor borgerne involveres i udførelsen, frem for store, eksterne events.

Løsning

At lokaludvalget godkender forslag til høringssvar vedr. implementering af Københavns Kommunes Megaeventstrategi på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for fysisk plan og erhverv.

 

Beslutning

Erik Vittrup deltager i mødet fra behandlingen af dette punkt.

Indstillingen blev godkendt med følgende tilføjelse til høringssvarets sidste linje:

"hvor lokaludvalget alene optræder i klakørrollen."


Til top