Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller,

1) at lokaludvalget godkender dagsorden.

Beslutning

Afbud:

Chris Hvid - suppleant Jan Munkholm deltager

Jan Schumann - ingen suppleanter

Morten Riel - ingen suppleanter

Peter Hjorth - ingen suppleanter

 

Til top