Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Meddelelser, eventuelt og afslutning

Indstilling

Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller,

1) at lokaludvalget tager meddelelserne til efterretning.

 

Beslutning

Meddelelser fra LUFK-mødet v. Kresten Thomsen

Meddelelser fra Sundby Områdefornyelse v. Robert Nielsen

Meddelelse fra gade pop-up dialog på Tingvej om flere træer v. Jan Oster

Meddelelse fra Teknik- og miljøforvaltningen oplæg om sikkerskolevej til Fælledby skole v. Erhardt Franzen 

Meddelelse om Sundby arkitekturguide v. Hanne Schmidt
Til top