Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Beslutning: ansøgninger til bydelspuljen august 2023

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller,

  1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til ansøgerne, på baggrund af arbejdsgruppen for Bydelspuljen’s indstillinger, som fremgår nedenfor.

Problemstilling

A: 1. internationale børnefortællefestival

Ansøgt beløb: 18.000 kr.                                      Sagsnummer: 2023-0272119

1. internationale børnefortællefestival i Danmark - Med denne festival sætter vi fokus på fortællingen og det talte sprog med udgangspunkt i den gode mundtlige historie både på dansk og på engelsk. Det handler om at kunne lytte og forstå og om selv at kunne bruge sproget kreativt og mundtligt.
Afholdelsesdato: 20.-23. september 2023

Ansøger: Gi en Historie Aps
Samlet budget: 91.000 kr.

 

Indstilling fra arbejdsgruppen:

Puljearbejdsgruppen var delt om indstillingen og lægger derfor ansøgningen op til drøftelse på lokaludvalgsmødet.

 

B: Amager Børnemusikfestival 2024

Ansøgt beløb: 45.000 kr.                                     Sagsnummer: 2023-0280511

Amager Børnemusikfestival præsenterer musik af høj kvalitet indenfor flere forskellige genrer for børn i alle aldre på hele Amager. Vi laver også workshops, installationer, fællessang, en temadag og andre fælles aktiviteter i forbindelse med koncerterne. I 2024 er festivalens tema Fællesskab og Mangfoldighed.

Afholdelsesdato: 8.-18. februar 2024

Ansøger: Kultur Amager Øst, Kultur Amager Vest og Teatret ZeBU

Samlet budget: 365.000 kr.

 

Indstilling fra arbejdsgruppen:
Arbejdsgruppen indstiller et tilsagn. Det er et godt arrangement, der knytter forskellige borgere i målgruppen på tværs og entreen er med til at sikre en rimelig brugerbetaling. Projektet afvikles først i 2024 og belaster derfor ikke bydelspuljen i 2023.

 

C: Løb mellem Husene 2023

Ansøgt beløb: 50.000 kr.                                     Sagsnummer: 2023-0290890

Løb Mellem Husene er et motionsløb, hvor målet er at skabe en åben og aktiv begivenhed, hvor lokale fællesskaber og fysisk sundhed med udgangspunkt i de almene boligafdelinger er i centrum. Formålet er også at forbedre omdømmet af de almene boligafdelinger ved at borgere udefra, der deltager i løbet får set de markante fysiske forbedringer der er sket. Løbet i år vil have særligt fokus på at vise de grønne oaser i boligområderne.
Afholdelsesdato: 16. september 2023

Ansøger: Amagerplanen – boligsocial indsats på Amager
Samlet budget: 105.000 kr.

 

Indstilling fra arbejdsgruppen:
Arbejdsgruppen indstiller et delvist tilsagn på 25.000. Det er et godt projekt for bydelen og målgruppen, men Lokaludvalget mener at tilskuddet per deltager er uforholdsmæssigt højt.

 

D: Arts & Bikes

Ansøgt beløb: 54.455 kr.                                     Sagsnummer: 2023-0281952

“Arts & Bikes” er et lokalt forankret kultur- og oplevelsesevent, der har til formål at inspirere til en aktiv og bæredygtig livsstil. Eventet samler en gruppe aktører inden for design, kunst, og cyklisme, der alle arbejder med bæredygtige fremtidsperspektiver. Eventen inkluderer en design- og kunstudstilling, guidede cykelture i Amager Vest, foredrag og kreative aktiviteter.
Afholdelsesdato: 30. september - 18. november 2023

Ansøger: Coh&Co Copenhagen
Samlet budget: 112.205 kr.

 

Indstilling fra arbejdsgruppen:
Arbejdsgruppen indstiller et afslag. Det netværksskabende element er ikke særlig tydeligt og omkostningerne pr. deltager er uforholdsmæssigt høje.

 

E: Degrowth Festival

Ansøgt beløb: 15.000 kr.                                       Sagsnummer: 2023-0290887

Degrowth Festival er en gratis folkefestival for alle med samtale, tanker, kunst

og fællesspisning, alt sammen for i fællesskab at fremdrive nye ideer og forestillinger om et samfund af regenerative strukturer og omsorgsfulde fællesskaber med hinanden og med naturen.
Afholdelsesdato: 16.-17. september 2023

Ansøger: Signe Vad
Samlet budget: 80.000 kr.

 

Indstilling fra arbejdsgruppen:
Arbejdsgruppen indstiller et tilsagn. Projektet skaber god mulighed for interaktion imellem deltagerne. 

 

Løsning

At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til ansøgerne på baggrund af arbejdsgruppernes indstillinger.

Økonomi

Lokaludvalgets bevillinger til de enkelte ansøgere uddeles som underskudsgaranti fra Bydelspuljen.

Lokaludvalget har 5 eksterne ansøgninger til behandling til et maksimalt beløb på 137.455 kr. af 2023 midlerne og 45.000 kr. af 2024 midlerne, i alt 182.455 kr.


 

Beslutning

A: Ansøgningen 1. internationale børnefortællefestival fik under afstemning bevilget 18.000 kr.

Følgende stemte for: Anne-Sofie Thomsen, Erhardt Franzen, Mark Gray,  Jann Kuusisaari, Ib Ferdinandsen, Helga Mark, Erik Vittrup, Christine Bang Andersen, Henning Christiansen, Uffe Meulengracht, Jan Oster, Arne Bjørn Nielsen, Christian Eggert, Kresten Thomsen.

Imod: Annelee Valino, Lars Magnus Christiansen, Robert Nielsen,

Undlader: Hanne Schmidt, Jan Munkholm, 

 

B: Ansøgningen Amager Børnemusikfestival 2024 fik under afstemning bevilget 45.000 kr.

Følgende stemte for: Erhardt Franzen, Ib Ferdinandsen, Helga Mark, Erik Vittrup,  Uffe Meulengracht, Jan Oster,  Christian Eggert, Kresten Thomsen, Hanne Schmidt,

Imod: Annelee Valino, Lars Magnus Christiansen, Mark Gray, Robert Nielsen, Arne Bjørn Nielsen, Christine Bang Andersen, 

Undlader: Jan Munkholm, Anne-Sofie Thomsen, Henning Christiansen, Jann Kuusisaari,

 

C: Ansøgningen Løb mellem Husene 2023 fik bevilget 25.000 kr. med den begrundelse, at det er et godt projekt for bydelen og målgruppen, men Lokaludvalget mener, at tilskuddet per deltager er uforholdsmæssigt højt.

 

D: Ansøgningen Arts & Bikes fik afslag med den begrundelse det netværksskabende element er ikke særlig tydeligt og omkostningerne pr. deltager er uforholdsmæssigt høje. Derudover synes projektet at have karakter af et salgsfremstød for virksomheden.

 

E: Ansøgningen Degrowth Festival fik bevilget 15.000 kr.   

Til top