Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Orientering: Status på lokaludvalgets puljemidler

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller,

1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

2) at lokaludvalget beslutter at tilbageføre 71.505 kr. i bydelspuljen.

Problemstilling

Amager Vest Lokaludvalg har i 2023 fået bevilget 3.945.500 kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. 

Lokaludvalget har p.t. bevilget 2.538.835 kr. (ikke afløftet moms) i alt til eksterne ansøgninger på 2023 budgettet og 1.321.148  kr. til interne ansøgninger og projekter i samarbejde med Miljøpunkt Amager i 2022.

Bevilling puljemidler AVLU 2023 3.945.500
I alt bevilget/forbrugt eksterne projekter (ikke afløftet moms) 2.538.835
I alt bevilget/forbrugt interne projekter + Miljøpunkt Amager 1.321.148
Rest 85.517

Lokaludvalget skal på sit møde den 29. august behandle 4 eksterne ansøgninger på 2023 budgettet til et maksimalt beløb på 137.455 kr., én intern ansøgning på 20.000 kr. på 2023 budgettet samt én ansøgning af 2024 midlerne på 45.000 kr.

Budgetstatus på interne projekter

Lokaludvalgets arbejdsgrupper har gjort status på forbrug af bydelspuljen - se vedlagte bilag.

Naboskabsprojektet søger om 20.000 kr. mere i 2023.

De resterende projekter har et forventet mindreforbrug på i alt 81.505 kr.

Løsning

1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

2) at lokaludvalget beslutter at tilbageføre 81.505 kr. i bydelspuljen.

Økonomi

Indstillingen indebærer, at der tilbageføres 81.505 kr. i bydelspuljen fra rammebevillingen til interne projekter. Derved ender den samlede bydelspulje på i alt 167.022 kr.  

Beslutning

Det blev besluttet at tilbageføre 81.505 kr. fra rammebevillingen til de interne projekter.
Til top