Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Orientering: program for lokaludvalgets seminar

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget tager program for lokaludvalgets seminar til efterretning på baggrund af indstilling fra seminararbejdsgruppen.

Problemstilling

Lokaludvalgets seminargruppe bestående af Kresten Thomsen, Erik Vittrup og Mark Gray har udarbejdet et program for lokaludvalgets seminar for både medlemmer og suppleanter.

Seminaret er planlagt til d.30.9. kl.13 - ca. 22 på "Ny Islands brygge Skole" Artillerivej 130, 2300 København.

Tilmeldte:
Kresten Thomsen, Mark Gray, Christine B. Andersen, Chris Hvid, Jan Oster., Anne-Sofie Thomsen, Jan Kuusisaari., Arne Bjørn Nielsen, Helga Mark, Peter Hjorth, Erik Vittrup, Erhardt Franzen, Uffe Meulengracht, Robert Nielsen, Christian Eggert, John Hansen, Ib Ferdinandsen, Hanne Schmidt og sekretariatet.

Afbud:
Keld Volder, Jan Munkholm, Jeanne Christoffersen

Formålet med seminaret
Formålet med seminaret er at evaluere af arbejdet i lokaludvalget: hvad går godt, hvad går skidt? Lever lokaludvalgsarbejdet op til dine forventninger? Hvorfor, hvorfor ikke? Evaluering af organisationsstrukturen i lokaludvalget 

Vi skal også forsøge at blive klogere på, hvad kan vi gøre for at tiltrække flere borgere til at bidrage til arbejdet.

Alle beslutninger på seminaret skal bekræftes på lokaludvalgsmødet.

Programmet er vedlagt som bilag.

Løsning

At lokaludvalget tager program for lokaludvalgets seminar til efterretning på baggrund af indstilling fra seminararbejdsgruppen.

Beslutning

Orienteringen blev tager til efterretning.
Til top