Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Beslutning: udpegning til projekt kunst på Amagerbrogade

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget udpeger en person til deltagelse i projekt kunst på Amagerbrogade i samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg.

Problemstilling

Amager Vest Lokaludvalg har udpeget medlem Hanne Schmidt til at repræsentere lokaludvalget i samarbejdsprojekt kunst på i bydelen, men da Hanne Schmidt udtræder af projektet skal lokaludvalget udpege en ny. 

Projektet har til formål at formidle bydelens eksisterende kunstværker og skaffe mere kunst til bydelen. 

Løsning

At lokaludvalget udpeger en person til deltagelse i projekt kunst på Amagerbrogade i samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg.

Beslutning

Henning Christiansen blev udpeget til kunstgruppesamarbejdet med øst.

Kresten Thomsen og Ib Ferdinandsen meldte sig til at etablere en kulturarbejdsgruppe.

Til top