Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Beslutning: høring vedr. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget godkender svar på høring vedr. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for fysisk plan og erhverv.

Problemstilling

Københavns Borgerrepræsentation har sendt et forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring med frist 8.9.23.

Miljøstyrelsen udfører den statslige grundvandskortlægning, hvor de udpeger og kortlægger områder, hvor det er nødvendigt med en ekstra indsats for at beskytte grundvandet. På baggrund af kortlægningen skal Københavns Kommune udarbejde et udkast til en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Indsatsplanens formål er at afhjælpe og forebygge forurening af grundvandsressourcen i Københavns Kommune. Cirka 1/4 af grundvandet under Københavns Kommune benyttes til drikkevandsforsyning.

Du kan læse hele indsatsplanen her: https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/forslag_til_indsatsplan_for_grundvandsbeskyttelse_i_koebenhavns_kommune.pdf

Arbejdsgruppens indstilling

Arbejdsgruppen for fysisk plan og erhverv har behandlet høringen og formuleret et høringssvar. Høringssvaret eftersendes på mail.

Løsning

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget godkender svar på høring vedr. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for fysisk plan og erhverv.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top