Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Beslutning: Undersøgelse af Hørt Ungdom

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget godkender at købe undersøgelsen af Hørt Ungdom efter anbefaling fra arbejdsgruppen Børn & Unge.

Problemstilling

Arbejdsgruppen Børn & Unge har været i dialog med Hørt Ungdom, og har fået tilsendt 3 scenarier for, hvordan undersøgelsen kan laves. Arbejdsgruppen har besluttet at købe Model 2 (se bilag).

I undersøgelsen vil udskolingselever fra 4 folkeskoler i Amager Vest komme med input til, hvilke fritidsaktiviteter de mener, der mangler i Amager Vest, samt hvad deres oplevelse er med de nuværende tilbud.

Undersøgelsen består af 4 workshops a 5 ca. timers varighed indenfor skoletiden.
+ En mere dybdegående undersøgelse blandt 2-3 af de repræsenterede skolers udskolingsklasser om fritidsbehov – både spørgeskema og interviews af en håndfuld elever med kortlægning af brugen af området.

Eleverne afvikler selv undersøgelsen under workshopsne – vejledt af Hørt Ungdom. Lokaludvalget vil blive inddraget som følgegruppe igennem undersøgelsen.

Undersøgelsen laves hen over efteråret 2023.

Resultatet af undersøgelsen vil efterfølgende blive præsenteret med et oplæg for lokaludvalget og derudover overleveret som Canva-katalog med kortlægning, anbefalinger og argumentation.

Læs mere om Hørt Ungdom: https://www.groen.kk.dk/da/Alt-om-os/Baeredygtig-Generation/Hort-Ungdom

Prisen for undersøgelsen er 80.000 kr. Arbejdsgruppen Børn & Unge har på et tidligere lokaludvalgsmøde fået en rammebevilling på 60.000 kr. og søger derfor yderligere 20.000 kr. til køb af undersøgelsen.  

Baggrund for beslutningen
Arbejdsgruppen Børn & Unge ønsker at blive klogere på de unges (13-18 år) efterspørgsel på fritidsaktiviteter i bydelen. Lokaludvalget mangler data for dette, og i stedet for at gå i dialog med skoleledelse, UngeVærk m.m. ønsker arbejdsgruppen at få direkte input fra de unge. Her er Hørt Ungdom en oplagt mulighed, da de har erfaring og et stærkt ressourcenetværk ude på skolerne. De har tidligere lavet en grundig undersøgelse af de unges ønsker ifm. Kommuneplanstrategi.

Løsning

At lokaludvalget godkender at købe undersøgelsen.

Økonomi

Hvis beslutningen godkendes, vil bydelspuljen belastes med 20.000 kr.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt under afstemning:

Følgende stemte for: Hanne Schmidt, Robert Nielsen, Jann Kuusisaari, Ib Ferdinandsen, Helga Mark, Erik Vittrup, Christine Bang Andersen, Henning Christiansen, Jan Munkholm, Uffe Meulengracht, Jan Oster,  Christian Eggert,  Kresten Thomsen.

Imod: Annelee Valino, Lars Magnus Christiansen, Arne Bjørn Nielsen,

Undlader: Anne-Sofie Thomsen, Erhardt Franzen, Mark Gray, 

Til top