Søg
Mødedato: 24.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh. Ø.

Retningslinjer for tildeling af puljemidler

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget drøfter puljeudvalgets anbefalinger og "Retningslinjer for Østerbropuljen".

2. at lokaludvalget vedtager "Retningslinjer for Østerbropuljen".

Problemstilling

Der blev på ordinært møde 22. juni 2022 udtrykt ønske om at se på lokaludvalgets retningslinjer for Østerbropuljen med henblik på, at den nye lokaludvalgssamling kunne få mulighed for at forholde sig dem.

Lokaludvalget forvalter deres puljemidler ud fra gældende lovgrundlag, herunder særligt kommunalfuldmagtsreglerne omkring almennyttighed. Dog beslutter det enkelte lokaludvalg selv deres prioritering blandt støttegnede projekter. Retningslinjer for Østerbropuljen, er således udvalgets rettesnor med en beskrivelse af prioriteringer af, hvordan midlerne i Østerbropuljen fordeles. 

Retningslinjerne skal være tilgængelige for ansøgere, så de har en mulighed for at sætte sig ind i, hvad lokaludvalget prioriterer i en ansøgning. Retningslinjerne er at finde på lokaludvalgets hjemmeside https://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/soeg-penge/retningslinjer-for-an…;

Løsning

Puljeudvalget har drøftet lokaludvalgets retningslinjer for Østerbropuljen på deres møde den 10. august og anbefaler, at de nuværende retningslinjer fastholdes.

Puljeudvalget udarbejdede i februar 2022 på baggrund af et medlemsforslag en række anbefalinger og en gennemgang af proceduren for arbejdet i puljeudvalget til det nye lokaludvalg omkring tildeling af puljestøtte.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg.

Videre proces

 

Beslutning

1.  at punkt: retningslinjerne blev drøftet

2  at punkt: Indstillingen blev godkendt uden afstemning

Til top