Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Medlemsforslag om stop af byggeri på Amager Fælled

Se alle bilag

Medlemsforslag 

Det foreslås,

  1. at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, at Borgerrepræsentationen instruerer de af Københavns Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer i By & Havn I/S om på næstkommende bestyrelsesmøde i By & Havns bestyrelse at stille forslag om, at By & Havn inden for de lovmæssige rammer der gælder for By & Havns virksomhed arbejder for, at Fælledby P/S stopper det byggeforberedende arbejde på Amager Fælled, indtil nævnene har truffet deres endelige afgørelse i sagen.

(Stillet af Enhedslisten og Alternativet)

Motivering

Enhedslisten og Alternativet er bekymrede for den sårbare natur på Amager Fælled og om de fortsatte byggeforberedelser kan gøre varig skade på de truede arter på fælleden.  

Som medejer af By & Havn, der er medejer af Fælledby P/S, bør Københavns Kommune kunne pålægge de af Borgerrepræsentationen udpegede medlemmer af By & Havns bestyrelse at arbejde for, at Fælledby P/S for en sikkerheds skyld skal indstille arbejdet bl.a. med nedrivning af vandrerhjemmet og jordkomprimeringen til vi kender nævnenes endelige afgørelse.

Beslutning

Dagsordenspunkt 2: Medlemsforslag om stop af byggeri på Amager Fælled (2021-0246525)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Medlemsforslaget blev forkastet med 9 stemmer mod 4. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, B, F, V, C og O.

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne forventer, at Teknik- og Miljøborgmesteren sikrer, at Fælledby P/S til enhver tid følger afgørelser fra henholdsvis Teknik- og Miljøforvaltningen og Planklagenævnet.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningen, der har tilsynet med byggeriet, og derfor er det borgmesteren og forvaltningens ansvar, at byggeriet overholder både den gældende dansk lovgivning og de internationale konventioner på området.”

 

Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne er uforstående overfor, at et flertal har nedstemt forslaget om at pålægge kommunernes medlemmer i bestyrelsen at bruge kommunens aktive ejerskab i By & Havn og dermed Fælledby til at sætte det byggeforberedende arbejde på Amager Fælled på pause.

Medlemsforslaget handler ikke om Teknik- og Miljøforvaltningens tilladelser og lovligheden af dem. Medlemsforslaget er stillet i Økonomiudvalget, fordi det alene handler om kommunens ejeransvar. Partierne ønsker, at vores medlemmer i kommunens selskab skal agere som ansvarlige ejere og arbejde for at sætte byggeriet på pause - som minimum til vi kender Ankestyrelsens afgørelse i forhold til kommunens tilsynspligt. 

Uanset politisk holdning til byggeriet på Amager Fælled, er det uhensigtsmæssigt at risikere at gøre varig skade på naturen i en situation, hvor det juridiske grundlag for byggeforberedende arbejde bliver kritiseret fra flere eksterne kilde og er indbragt for ankeinstanser.”

 

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Dansk Folkeparti opfordrer til praktisk løsning og afklaring af de forskellige, i offentligheden, juridiske eksperters bedømmelse af situation omkring byggeriets stop. Derfor foreslår Dansk Folkeparti, at der etableres en otte dages timeout. Tiden skal bl.a. bruges til, at By & Havn, Københavns Kommune og bygherren Fælledby, mødes for at få aftalt en hensigtsmæssig og naturligvis også et lovligt videre forløb.”

Til top