Bygningsfornyelse

Københavns Kommune giver hvert år tilskud til forskellige former for byfornyelse
Ansøg om bygningsfornyelse
Hvis du vil søge om støtte til bygningsfornyelse, skal du benytte Byfornyelsesportalen. Ansøgningsfrist, skemaer og vejledninger findes på portalen. http://byfornyelsesportalen.kk.dk

Vi lægger vægt på, at ejendommene bliver både tidssvarende og fremtidssikrede og kan bidrage til forbedring af beboernes livskvalitet.

Se en film om, hvad du kan søge støtte til eller læs vores folder.

Få inspiration til dit næste renoveringsprojekt

I Bygningsfornyelsen vil vi rigtig gerne udbrede de erfaringer, vi har gjort med renoveringer i hele København. Derfor har vi udarbejdet forskellige pjecer, som du kan blive inspireret af, inden du går i gang med dit eget renoverings- eller begrønningsprojekt.

I vores inspirationskatalog kan du se nye bæredygtige løsninger til renovering af ejendomme. Du kan læse publikationen her Inspirationskatalog fra Bygningsfornyelsen

I pjecen, Grønne Løsninger – Fem greb til en grønnere storby, kan du hente inspiration og vejledning til at realisere de mange muligheder, der er for begrønning af fx fortov, en grøn facade eller et grønt tag på jeres ejendom. 

Vil du både spare penge og reducere dit CO2 udslip? Så kan du i håndbogen "Varmeoptimerede bygninger" få konkrete råd og vejledninger til at justere jeres fjernvarmesystem. I håndbogen om Energifællesskaber, fortæller vi om de nye muligheder for både at reducere C02 udslip og konkrete forslag til vedvarende energi i jeres og naboernes ejendomme.

I vores eksempelsamling kan du finde en vifte af forskellige eksempler på bæredygtige bygningsfornyelser. Hent eksempelsamlingen fra Bygningsfornyelse

Se denne video, hvor den tidligere stadsarkitekt Tina Saabye og beboere fortæller om deres erfaringer med bæredygtig byfornyelse.

Hvis du har spørgsmål til løsninger eller eksempler, så kontakt os på bygningsfornyelse@tmf.kk.dk 

Københavns Klimakarré

Klimakaréen på Østerbro er et demonstrationsprojekt for bæredygtig byfornyelse af ældre bygninger, fortove og gårdhaver. Læs mere om Københavns Klimakarré

Søg tilskud til støjrenovering af vinduer

Private ejendomme, der er stærkt støjplagede, kan søge tilskud til støjisolering af eksisterende vinduer eller udskiftning til nye vinduer. 
Se om du kan søge tilskud til støjrenovering

Ud over bygningsfornyelser arbejder vi med Københavns Gårdhaver www.kk.dk/gaardhaver og områdefornyelser www.kk.dk/områdefornyelse som tre spor i en samlet fornyelse af byen.