Søg støtte til fornyelse af din ejendom

Du har mulighed for at søge støtte til støjreducerende vinduer, toilet og bad eller bygningsrenovering af din ejendom.

Læs mere om Københavns Klimakarré og Klimafacade+

Klimakarréen på Østerbro er et demonstrationsprojekt for bæredygtig byfornyelse af ældre bygninger, fortove og gårdhaver. 

Klage over bygningsfornyelse og tilbagebetalingsdeklaration

Vis alle

Vil du klage over en bygningsfornyelse?

Du kan klage over byfornyelse i henhold til gældende byfornyelseslov.

Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om genhusning og anvisningsordningen (kapitel 8, §§ 64, 65 og 67) eller kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger (kapitel 9), kan du klage til Nævnenes Hus, Byfornyelsesnævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, bfn@naevneneshus.dk www.naevneneshus.dk. 

Indbringelse af sager for Byfornyelsesnævnet skal ske skriftligt inden 6 uger efter, at klageren har fået meddelelse om den beslutning, der påklages.

Hvis du vil klage over Byfornyelsesnævnets afgørelse, har du mulighed for at indbringe sagen for Boligretten.

Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om tilskud til private udlejningsejendomme (kapitel 3), tilskud til ejerboliger og andelsboliger (kapitel 4) eller tilskud til erhverv (kapitel 5) har du mulighed for at indbringe sagen for Boligretten.

Dette skal ske skriftligt inden 4 uger fra, at I har modtaget brevet om Byfornyelsesnævnets kendelse.

Du kan kontakte os på  bygningsfornyelse@tmf.kk.dk, hvis du har spørgsmål til en afgørelse og klageadgangen.

Hvad er en tilbagebetalingsdeklaration?

En tilbagebetalingsdeklaration tinglyses på en ejendom, der har modtaget støtte iht. Byfornyelsesloven.

Denne er gældende i 20 år fra arbejdernes færdiggørelse (skæringsdatoen).

En tilbagebetalingsdeklaration udløses ved statusskifte eller salg (ejendom eller ejerlejlighed), hvor støtten helt eller delvist kræves tilbagebetalt, såfremt nogle kriterier er opfyldt.

Læs mere om tilbagebetalingsdeklarationen i andelsforeninger.

Læs mere om tilbagebetalingsdeklarationen i ejerforeninger.

Læs mere om tilbagebetalingsdeklarationen i private udlejningsejendomme.

Ejer skal kontakte nedenstående ved statusskifte/salg af bygning eller ejerlejlighed hvis der er modtaget byfornyelsesstøtte. 

Hvis du har spørgsmål til tilbagebetalingsdeklarationer, kan du skrive til os på bygningsfornyelse@tmf.kk.dk 

Kontakt

Bygningsfornyelse

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefontider hos kontaktcenteret
Alle hverdage kl. 9:00 - 16:00