Sharing Copenhagen

Sharing Copenhagen understøtter sociale, kulturelle og bæredygtige projekter skabt af byens ildsjæle, foreninger og kreative iværksættere.

Sharing Copenhagen handler om at skabe en hovedstad i tråd med visionen ”Vores København”. En by, hvor høj livskvalitet går hånd i hånd med nytæn­kende byudvikling med en klimavenlig hverdag i en grøn og inkluderende by, der har sammenhængskraft, fællesskab og nærhed. En by med plads til alle og hvor borgere og besøgende mødes på kryds og tværs.  

Sharing Copenhagen har fokus på at lette processen fra idé til afvikling, og det indebærer vejledning i kommunens krav, regler og udviklingsmål, sådan at partnerne kan skabe levedygtige og relevante projekter, der skaber værdi for byen. Der kan søges om partnerskaber på 5.000-25.000 kr.

Ansøgningsfristen er 2. maj 2024. Tilsagn eller afslag gives senest 16. maj 2024. Efter ansøgningsfristen kan man løbende søge om partnerskab.

Læs om Sharing Copenhagens projekter her

I 2024 er der fokus på projekter, der

  • Forholder sig undersøgende og nysgerrigt til at bruge byens rum, så de kan ”mere for flere”. 
  • Udvikler og inspirerer til nye og sociale måder at bruge havnen på.
  • Skaber ny grøn bynatur, eller udvikler brugen af den eksisterende bynatur hele året - også i de kolde måneder.
  • Udvikler og arbejder med den midlertidige brug af byens rum.

Sharing Copenhagen er særligt glade for projekter, der: 

  • Handler om at skabe en klimavenlig, grøn og inkluderende by med sammenhængskraft, engagement og samarbejde.
  • Engagerer københavnere og byens rum i mindre, grønne, sociale og kulturelle aktørers opstart og afprøvning af nye ideer, projekter og produkter.
  • Har fokus på et håndgribeligt, nyskabende og modigt produkt og/eller aktivitet, der er åbent for københavnere og byens gæster.

Sharing Copenhagens nyheder og arrangementer

Sharing Copenhagen samarbejder løbende med Københavns mange innovative aktører om spændende initiativer og arrangementer.

Kontakt

Jacob Hartmann

Seniorrådgiver