Søg

For musikere eller bands

Pleje- og aktivitetspuljen 2021

Her på siden kan I som band eller musiker søge om at komme på listen over musikere og bands, som de københavnske pleje- og aktivitetscentre kan kontakte direkte i forbindelse med at få afholdt koncert.

Inden I søger, er det en god ide at læse mere om betingelserne, og hvad ansøgningen som minimum skal indeholde. 

Om pleje- og aktivitetspuljen

Københavns Musikudvalg skal sammensætte en liste over musikere og bands fordelt på genrer. Pleje- og aktivitetscentrene kan så vælge musikerne fra listen.

Pleje- og aktivitetscentrene har mulighed for at få betalt et antal musikerlønninger (svarende til den gældende minimumstarif).

Pleje- og aktivitetscentrene kan selv vælge, om de vil bruge det på flere koncerter med hver én musiker eller på én koncert med et band med to, tre eller fire medlemmer.

Betingelser for at søge om at komme på listen

Det er en betingelse for at søge, at:

  • I spiller musik af professionel kvalitet.
  • I selv kan medbringe udstyr, fx. instrumenter, højtalere, stativer m.m.
  • I så vidt muligt kan holde koncerterne i dagtimerne.

Dette bør din ansøgning indeholde

Den digitale ansøgningsblanket skal anvendes.

Følgende bilag skal vedhæftes:

  • CV for alle musikere

Behandling af din ansøgning

Musikudvalget behandler alle ansøgninger i slutningen af året.

Når I er kommet på listen

Plejehjemmet eller aktivitetscenteret kontakter jer direkte, hvorefter I aftaler, hvornår koncerten skal afholdes.

I skal selv medbringe udstyr m.m. til koncerterne.

Sådan får du udbetalt dit honorar

Efter koncerten skal I gøre to ting for at få udbetalt jeres honorar:

  1. I skal sammen med pleje- eller aktivitetscenteret udfylde det indberetningsskema, der ligger på www.kk.dk/musik  Pleje- og aktivitetscenteret sørger herefter for at indsende indberetningen til Line Sofie Gluud lf9y@kk.dk
  2. Indsende faktura via virk.dk på arrangementet. Honoraret vil først blive udbetalt, når indberetningsskemaet og fakturaen er modtaget. Vejledning til hvordan man kan oprette en faktura via virk.dk findes nederst på siden.

Honorar svarer til DMFs minimumstarif der reguleres hvert år den 1. april. (minimumstariffen er fra 1. april 2022 - 31. marts 2023 på 2.247,74 kr.)

Vejledning til oprettelse af faktura via virk.dk

Kontakt

Line Sofie Gluud

Line Sofie Gluud

Rådhuspladsen 1

1550 København V
Bettina Skaaning

Bettina Skaaning

Rådhuspladsen 1

1550 København V