Søg

Samarbejdspuljen for skoler og folkeoplysende foreninger

Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folkeskoler.

Med udgangspunkt i folkeskolereformens idé om ”Åben Skole” kan foreningerne være med til at give skoleeleverne en mere inspirerende skoledag og styrke kvaliteten af undervisningen. Foreninger og skoler kan i fællesskab ansøge puljen om 500 kr. pr. dobbeltlektion samt 1.000 kr. til forberedelse og administration. Midlerne udbetales til foreningerne.

Dette giver mulighed for evt. frikøb af foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden. I tildelingen lægger vi stor vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde. Derfor er det en forudsætning for at opnå støtte, at undervisningsforløbene planlægges og gennemføres i et tæt samarbejde mellem foreningsinstruktør og lærere, og at begge parter tager aktivt del. Der skal endvidere være indgået en aftale mellem forening og skole om forløbet, før der ansøges om tilsagn fra puljen.

Der er 1 mio. kr. i puljen årligt i årene 2018-2021. I 2021 er der en beløbsgrænse på 50.000 kr. pr. forløb og 100.000 kr. samlet pr. forening for hele året.

Læs mere og find ansøgningsskemaet.

KONTAKT

Camilla Graversgaard Nielsen