Søg

Godkendte foreninger og aftenskoler i København

Her finder du information og materiale om godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Københavns Kommune

I henhold til folkeoplysningsloven skal kommunen offentliggøre:

 • De regnskaber en forening aflægger for tilskud modtaget efter folkeoplysningsloven.
 • En fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.
 • En fortegnelse over foreninger, der ikke overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf, og
  • der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokaler,
  • der er forlangt hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalte tilskud,
  • udbetalingen af tilskud er standset eller tilbageholdt helt eller delvist, eller
  • retten til at benytte allerede anviste lokaler er frataget.

Godkendelser og bevillinger sker i Folkeoplysningsudvalget. Her kan du se materiale fra udvalgets møder. På udvalgets sidste møde i året behandles hovedparten af næste års bevillinger. 

Regnskaber og oversigter for folkeoplysende foreninger og aftenskoler

Oversigt over aftenskoler

I bunden af siden findes en oversigt over aftenskoler, der modtager tilskud i Københavns Kommune.

 

 

Regnskaber for folkeoplysende foreninger

Klik på nedenstående link for, at se børn- og ungeforeningernes regnskaber for 2020

Link til regnskaber 2020

Foreningerne står i alfabetisk rækkefølge.

Find ønsket forening og tryk på linjen med foreningens navn. 

 

Link til regnskaber 2021

Foreningerne står i alfabetisk rækkefølge. 

Regnskaberne offentliggøres løbende i efteråret 2022.

Regnskaber for aftenskoler

Aftenskolernes tilskudsregnskaber kan findes i bunden af siden.

Medlemstal for børn og unge foreninger

Folkeoplysning og Tilskud har oversigt over de enkelte foreningers medlemstal fra og med 2010. Oversigten er i Excel-format.

Ønskes oversigten tilsendt, så send en mail til foreninger@kk.dk med henvisning til denne kode: 2019-0097286

I oversigten finder du en vejledning til hvordan tallene skal læses.

Kontakt

Folkeoplysning