Søg

Godkendte foreninger og aftenskoler i København

Her finder du information og materiale om godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Københavns Kommune

I henhold til folkeoplysningsloven skal kommunen offentliggøre:

 • De regnskaber en forening aflægger for tilskud modtaget efter folkeoplysningsloven.
 • En fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.
 • En fortegnelse over foreninger, der ikke overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf, og
  • der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokaler,
  • der er forlangt hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalte tilskud,
  • udbetalingen af tilskud er standset eller tilbageholdt helt eller delvist, eller
  • retten til at benytte allerede anviste lokaler er frataget.

Du kan endvidere finde oversigt over foreningernes medlemstal fra 2010 og frem.

Regnskaber og oversigter for folkeoplysende foreninger og aftenskoler

Oversigt over aftenskoler

I bunden af siden findes en oversigt over aftenskoler, der modtager tilskud i Københavns Kommune.

 

 

Regnskaber for folkeoplysende foreninger

Regnskaberne fra 2018 for børn- og ungeforeningerne kan hentes fra nedenstående link. 

Link til foreningsregnskaber 2018.

Foreningerne står i alfabetisk rækkefølge.

Find ønsket forening og tryk på linjen med foreningens navn. 

 

Regnskaber for aftenskoler

Aftenskolernes tilskudsregnskaber kan findes i bunden af siden.

Medlemstal for børn og unge foreninger

Folkeoplysning og Tilskud har oversigt over de enkelte foreningers medlemstal fra og med 2010. Oversigten er i Excel-format.

Ønskes oversigten tilsendt, så send en mail til tilskud@kff.kk.dk med henvisning til denne kode: 2019-0097286

I oversigten finder du en vejledning til hvordan tallene skal læses.