Godkendte foreninger og aftenskoler i København

Her finder du information og materiale om godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Københavns Kommune

I henhold til folkeoplysningsloven skal kommunen offentliggøre:

 • De regnskaber en forening aflægger for tilskud modtaget efter folkeoplysningsloven.
 • En fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.
 • En fortegnelse over foreninger, der ikke overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf, og
  • der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokaler,
  • der er forlangt hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalte tilskud,
  • udbetalingen af tilskud er standset eller tilbageholdt helt eller delvist, eller
  • retten til at benytte allerede anviste lokaler er frataget.

Godkendelser og bevillinger sker i Folkeoplysningsudvalget. Her kan du se materiale fra udvalgets møder. På udvalgets sidste møde i året behandles hovedparten af næste års bevillinger. 

Regnskaber og oversigter for folkeoplysende foreninger og aftenskoler

Vis alle

Oversigt over aftenskoler

I bunden af siden findes en oversigt over aftenskoler, der modtager tilskud i Københavns Kommune.

 

 

Regnskaber for folkeoplysende foreninger

Klik på nedenstående link for, at se børn- og ungeforeningernes regnskaber for tilskudsåret 2022.

Link til regnskaber 2022

Oversigten for 2022 ajourføres løbende i løbet af 2022 efterhånden som sagsbehandling er færdig. 

Regnskaberne for 2022 er sorteret på baggrund af foreningsnummer. Du kan finde den enkelte forenings nummer fra menuen Oversigter over folkeoplysende foreninger.

 

Regnskaber for aftenskoler

Aftenskolernes tilskudsregnskaber kan findes i bunden af siden.

Medlemstal for børn og unge foreninger

Folkeoplysning og Tilskud har oversigt over de enkelte foreningers medlemstal fra og med 2010. Oversigten er i Excel-format.

Ønskes oversigten tilsendt, så send en mail til foreninger@kk.dk med henvisning til denne kode: 2022-0370032

I oversigten finder du en vejledning til hvordan tallene skal læses.

Kontakt

Folkeoplysning