Psykisk krise - Akuttilbud for psykisk sårbare

Du kan døgnet rundt få støtte og rådgivning i Akuttilbuddet i Københavns Kommune. Akuttilbuddet er et tilbud til dig, der er 18 år og derover, som oplever en akut psykisk krise, eller er pårørende til et menneske i krise.

Akuttilbuddet er til dig, der oplever at være overvældet af angst, magtesløshed eller har det psykisk svært på grund af fx afskedigelse fra job, en skilsmisse eller et dødsfald. Det kan også være, at du kæmper med en psykiatrisk diagnose og har behov for at tale med en person for at få støtte til at håndtere den situation, du befinder dig i.   

Tilbuddet består af tre former for hjælp:

  • En døgnbemandet akuttelefon med nummer 33 17 29 00.
  • Støtte og rådgivning pr. telefon eller ved at møde op personligt. Vi anbefaler altid, at du ringer i forvejen 
  • Mulighed for at overnatte i akuttilbuddet 

Akuttilbuddet kræver hverken en diagnose eller henvisning fra en læge.  

Som pårørende kan du få støtte og vejledning både telefonisk og ved personlig henvendelse.

Når du kontakter akuttilbuddet

Du kan henvende dig anonymt i akuttilbuddet.

Du vil ikke få stillet en diagnose, blive indlagt eller modtage medicinsk behandling. Du vil til gengæld få en støttende samtale, nærvær og oplevelsen af, at du ikke står alene med din krise

Når du henvender dig i akuttilbuddet, vil du starte med at få en samtale, hvor I vil snakke om, hvad dit behov er og hvilken form for støtte, du har brug for.

Bagefter kan du få udarbejdet en kriseplan. Dette gælder dog ikke, hvis kontakten udelukkende er telefonisk. Krisesamtale og kriseplan kan, alt efter behov, suppleres med andre metoder, redskaber eller hjælp til andre relevante tilbud. 

Du kan henvende dig uden at skulle opgive CPR-nummer, men hvis du skal overnatte eller indgå i et længerevarende forløb, hvor andre offentlige instanser også inddrages, kan du dog ikke forblive anonym.

Bemærk

Du skal være opmærksom på, at den fysiske indgang til akuttilbuddet ikke er handicaptilgængelig. 

Kontakt

Akuttilbuddet for psykisk sårbare

Griffenfeldsgade 44, opgang 46, 3. sal

2200 København N