Botilbud og aktivitets- og samværstilbud

I Socialpsykiatri København støtter vi den enkelte borger i at komme sig. Det gør vi gennem recovery- og rehabiliterende indsatser i samarbejde med borgeren. Indsatserne kan være botilbud eller aktivitets- og samværstilbud.

Se alle tilbud i Socialpsykiatri København

Botilbud, aktivitets- og samværstilbud, støtte i egen bolig og tilbud til borgere med behov for både fysisk og psykisk pleje.