Krav til dokumentation, når du søger om en enkeltydelse

Her kan du læse om dokumentationskrav når du søger om en enkeltydelse. Dokumentationen er nødvendig for at behandle din ansøgning korrekt.

Når du ansøger om en enkeltydelse skal du altid kunne dokumentere behovet for det, du søger om hjælp til. På denne side kan du læse mere om hvilken dokumentation, kommunen har brug for, for at kunne behandle din ansøgning korrekt.

I de fleste ansøgninger om enkeltydelser skal du dokumentere din indtægt, dine udgifter og din formue. Hvis du er gift, skal du dokumentere indtægter, udgifter og formue for både dig og din ægtefælle.

HUSK

  • Dokumentationen gør at kommunen kan vurdere din situation korrekt
  • Du kan godt sende en ansøgning, selvom du ikke har alt dokumentationen – men husk at eftersend dokumentationen hurtigst muligt 
  • Al dokumentation skal være aktuel og fra dette kalenderår
  • Dokumentationen skal leve op til de krav, der er beskrevet. Ellers vil du blive bedt om at sende ny dokumentation, der opfylder kravene
  • Jo hurtigere du sender dokumentationen til kommunen, jo hurtigere kan kommunen vurdere din ansøgning korrekt
  • Du kan undlade at sende dokumentation. Så træffes afgørelsen på det forelæggende grundlag, og det kan betyde at du ikke kan få hjælp til udgiften fra kommunen