Hjemmevejleder

Har du betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan du modtage socialpædagogisk hjælp gennem hjemmevejlederordningen

Formålet med hjemmevejlederordningen er, at du med hjælp fra en hjemmevejleder/bostøtte kan bevare og eventuelt forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale kompetencer, så du bedre bliver i stand til at skabe en tilværelse på egne præmisser. 

Støtten, du har brug for, vurderes individuelt. Det kan både være individuelt eller i et gruppeforløb, du modtager støtten. 

Den socialpædagogiske hjælp kan eksempelvis være støtte til at få:  

  • Struktur på hverdagen 
  • Praktisk støtte (indkøb, overholde aftaler, svare på e-mails mm.) 
  • Støtte til udvikling af relationer, sociale kompetencer mm. 
     

Man skal visiteres til at få støtte fra en hjemmevejleder. Visitationen i Psykiatrienheden vurderer hvor mange timer om ugen/måneden samt hvor langt et forløb du kan få. Det er altid en individuel vurdering. 

Kontakt Psykiatrienheden hvis du vil vide mere om hjemmevejleder

Psykiatrienheden

Valdemarsgade 6

København V

Åben modtagelse

Griffenfeldsgade 46

2200 København N

Telefon: 33 17 42 62

Åbningstid:

Mandag - fredag 10-15

Telefontid:

Mandag - fredag 10-13

Personlig henvendelse efter aftale

Valdemarsgade 6

1665 København V

Telefon: 33 17 68 96Å