Pårørende til en veteran

At være udsendt i international tjeneste stiller ikke kun store krav til veteranen, men kan også påvirke de pårørende.

Få hjælp og rådgivning

Som pårørende til en veteran, der er bosat i Københavns kommune, kan du kontakte kommunens veterantovholder, hvis du har brug for rådgivning. Tovholderen kan vejlede dig, og henvise dig tilbud for pårørende. Veterantovholderen kan også indgå i et samarbejde om at støtte veteranen til at komme i job, hvis veteranen samtykker til det.

Ring 29 42 29 25.

Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8:00-15:30.

Der findes flere organisationer med viden og tilbud til veteraner og deres pårørende

Kontakt

Jobcenter København - Veteranindsatsen

Telefonen er åben alle hverdage fra 8:00 - 15:30.