Få hurtigere sygedagpenge, hvis du har en kronisk sygdom

Har du en kronisk sygdom, kan du indgå en såkaldt § 56-aftale med din arbejdsgiver, så du hurtigere kan få sygedagpenge.

Hvad er en § 56-aftale?

Du og din arbejdsgiver kan indgå en aftale, så du kan få sygedagpenge allerede fra din første sygefraværsdag, hvis du har en kronisk sygdom. Det hedder en ”§ 56-aftale”.

Aftalen betyder, at du hurtigere vil få sygedagpenge end normalt, og at din arbejdsgiver dermed har færre udgifter i forbindelse med dit sygefravær.

Du kan indgå i en § 56-aftale, hvis du er lønmodtager, der får løn eller sygedagpenge under sygefravær. Det gælder, uanset om du er privat eller offentligt ansat.

Jobskifte eller flytning

Hvis du skifter arbejde, skal du indgå en ny aftale.  Du skal dog ikke have godkendt en ny aftale, hvis du flytter til en anden kommune.

Se eventuelt tilbud til dig med en kronisk sygdom i dit lokale forebyggelsescenter.

Der er to typer af aftaler, som I kan indgå alt efter din situation

Vis alle

Den almindelige aftale

I kan indgå en almindelig aftale:

  • når din sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse
  • når fraværet skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for et år.

Aftalen kan ikke fornyes, når dit fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført 10 fraværsdage, med mindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i dine arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.

Aftalen kan godkendes for to år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af din sygdom.

Den midlertidige aftale

I kan indgå en midlertidig aftale:

  • når din arbejdsgiver har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse/sygdom indenfor de sidste 12 måneder, før indlæggelsen eller behandlingerne påbegyndes.
  • ved nyansættelse, når du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution. Det gælder dog kun, hvis din indlæggelse eller behandlinger blev besluttet, før du blev ansat.
  • når din arbejdsgivers ret til at få refunderet udbetalte sygedagpenge omfatter de sygedagpenge, der er blevet udbetalt i forbindelse med fravær i form af indlæggelser, kontrolundersøgelser og eventuel nødvendig rekreation.

Sådan laver du en aftale

Både du og din arbejdsgiver skal udfylde en række oplysninger i den nedenstående blanket.

Når I begge har udfyldt disse oplysninger samt skrevet under på blanketten, vil vi tage stilling til jeres ansøgning. Aftalen har tidligst virkning, fra det tidspunkt hvor vi har modtaget den underskrevne blanket.

I forbindelse med ansøgningen indhenter vi en lægeerklæring, som du naturligvis skal give dit samtykke til, at vi må indhente. Vi betaler for lægeerklæringen.

Ansøgning om en § 56-aftale

Sådan sender du ansøgningsblanketten retur

Vis alle

Digitalt

Send blanketten til os via Digital Post. Du finder linket nederst på siden under "Kontakt".

Med posten

Send blanketten til os på adressen

Ydelsesservice København

Postboks 210

1502 København V

Danmark

Kontakt

Jobcenter København (sygemeldt)

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby

Åbningstider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 16:00

Tirsdag

08:30 - 16:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 16:00

Fredag

08:30 - 15:00