Video: Fysiske følger efter en hjerneskade

Bliv klogere på de fysiske og motoriske følger efter en hjerneskade, der kan vise sig som fx lammelse, føleforstyrrelser og hurtig udtrætning.

Tre ud af fire personer oplever en eller anden grad af påvirkning af deres motorik efter en hjerneskade. Det betyder, at evnen til at styre musklernes bevægelser er ramt.

De primære fysiske følger er for eksempel lammelse, føleforstyrrelser og styringsbesvær.

Mens de sekundære fysiske følger kan være hurtig udtrætning, nedsat aktivitetsniveau og stivhed i musklerne.

For alle sker der et voldsomt dyk i funktionsevnen de første uger efter skaden. Funktionen øges gradvist sammen med rehabilitering og spontan bedring.

Det er meget forskelligt, hvor hurtigt de fysiske funktioner bliver bedre efter hjerneskaden. Nogle oplever hurtigt en markant forbedring. Andre har en mere jævn fremgang. Enkelte en meget ringe grad af fremgang.

Video om fysiske følger efter en hjerneskade

Hør fysioterapeut Peter Zeeman fortælle, hvordan skader i henholdsvis højre og venstre side af hjernen påvirker specifikke fysiske funktioner.

Han fortæller også om forskellen på primære og sekundære følger samt potentialet for at forbedre ens fysik – også flere år efter skaden er sket.

Video Url

Genoptræning og rehabilitering efter en hjerneskade

Efter en hjerneskade kan du have behov for forskellige former for genoptræning og rehabilitering. Formålet er, at du får samme eller flest mulige funktioner tilbage som før hjerneskaden.

Flere videoer om livet med en hjerneskade

Vi har samlet tolv videoer, der kan gøre dig klogere på livet efter en hjerneskade. Der er også god viden at hente for dig som pårørende.