Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Sundhedsplejens tilbud til spæd- og småbørn

Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg hos småbørnsfamilier før og efter fødslen, gruppeaktiviteter og Åbent Hus/Forældrecafé.

Alle familier kan blive tilbudt hjemmebesøg af sundhedsplejen, når barnet er:

  • 4-6 dage
  • 10 dage
  • 3 uger
  • 2 måneder
  • 8 måneder.

Hvis det er første gang, at du har født, får du også tilbudt besøg, når dit barn er omkring 4 måneder. Derudover har I mulighed for at få ekstra besøg, hvis I sammen med sundhedsplejersken mener, at I har behov. 

I nogle tilfælde anvender sundhedsplejersken videoopkald. Du kan finde vejledningen til hvad du skal gøre under 'Vejledning til videoopkald'.

Tilbud til spæd- og småbørn

Børneundersøgelse til børn i alderen 0-5 år

Alle børn tilbydes helbredsundersøgelser af deres praktiserende læge i løbet af barnets første fem leveår. På sundhed.dk kan du læse mere om de enkelte børneundersøgelser og vaccinationsprogrammet, som barnet samtidig anbefales at deltage i.

Graviditetsbesøg ved særlige behov

Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til gravide, som oplever nogle særlige problemstillinger, der kan have betydning for den nye familie. Graviditetsbesøget vil ligge omkring 30. graviditetsuge. Jordmoderen kan i jordmoderkonsultationen hjælpe dig med at få et besøg af sundhedsplejersken. Jordemoderen vil derefter kontakte din sundhedsplejerske, som efterfølgende kontakter dig og aftaler et besøg.

Gruppeaktiviteter

Alle forældre tilbydes at deltage i en gruppeaktivitet. Du kan læse mere om dine lokale mødre-, fædre-, forældre- og specialgrupper under Din lokale sundhedspleje.

Åbent Hus/Forældrecafé

Sundhedsplejen i dit lokalområde tilbyder Åbent Hus, hvor du har mulighed for at få kort vejledning af en sundhedsplejerske. Du kan læse mere om dit lokale tilbud om Åbent Hus under Din lokale sundhedspleje.

Anbefaling og vejledning

Den første skemad

Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle børn bliver ammet eller får modermælkserstatning til de er ca. 6 måneder gamle. Der vil nogle gange være behov for at dit barn får den første skemad tilbudt før det er 6 måneder.

Du kan spørge din sundhedsplejerske om råd og vejledning inden du begynder at give dit barn anden mad end mælk. Der er lavet en lille film om at starte med den første skemad. Den findes både på dansk og på engelsk.

Se "Den første skemad"

Se "Solid food for the first time"

Sundhedsstyrelsens vejledning om børns sundhed

Sundhedsstyrelsen udgiver publikationer med vejledning til spæd- og småbørnsforældre. Du kan på Sundhedsstyrelsens side finde råd og vejledning om fx mad til spæd- og småbørn, børns sikkerhed, forebyggelse af vuggedød og skæve hoveder hos børn.

Se flere af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om børns sundhed.

Vejledning til videoopkald

Dit barns journal

Sundhedsplejen har pligt til at føre journal over dit barns sundhedsmæssige tilstand og udvikling fra dit barn fødes, til det går ud af skolen. Sundhedsplejen bruger et elektronisk journalsystem til at behandle disse personoplysninger. 

Som forældre kan I læse de oplysninger, som sundhedsplejersken noterer i ’Barnets journal’ på sundhedsvejen.dk. Du kan tale med din sundhedsplejerske om, hvordan du får adgang til ’Barnets journal’.

Kontakt

Sundhedsplejen i Københavns Kommune