Sundhedsplejens tilbud til familier med børn 0-5 år

Sundhedsplejen tilbyder vejledning og støtte til familier med små børn. Blandt andet i form af hjemmebesøg, Åbent Hus og forskellige gruppeaktiviteter. Sundhedsplejens tilbud er gratis.

Hjemmebesøg fra Sundhedsplejen

Efter fødslen får alle familier i Københavns Kommune tilbudt besøg i hjemmet af en sundhedsplejerske. Det første besøg lige efter fødslen og det sidste når barnet er 8-10 måneder.

Åbent Hus hos Sundhedsplejen

Åbent Hus er et tilbud for småbørnsfamilier, hvor I kan møde op uden forudgående aftale og få en kort samtale med en sundhedsplejerske. Hvis I ønsker at få vejet jeres barn, skal I medbringe en stofble. 

Barsels- og mødregrupper

Alle forældre på barsel får tilbud om at deltage i en barselsgruppe. For mødre, der foretrækker at være med i en mødregruppe, er der mulighed for det. Desuden har Sundhedsplejen en række lokale tilbud, blandt andet forældregrupper for begge forældre.

Gruppeforløb for forældre med efterfødselsreaktion

Sundhedsplejen tilbyder gruppeforløb til mødre og fædre med efterfødselsreaktion. Forløbet består af en række gruppesamtale og finder sted i kommunens lokaler i forskellige bydele.

Lokale tilbud og samarbejder i Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har en række særlige tilbud i forskellige dele af byen. Du kan benytte alle tilbud, uanset hvilket lokalområde du bor i. Se desuden nogle af sundhedsplejens samarbejdsprojekter her.