Genoptræning uden hospitalsophold

Du kan få genoptræning, hvis du har haft et sygdomsforløb, som har svækket din fysiske funktion, uden at du har været indlagt på et hospital.

Hvis du har været udsat for en ulykke eller sygdomsforløb, som har svækket dine fysiske funktioner væsentligt, og du i den forbindelse ikke har været indlagt på et hospital, kan du få hjælp til genoptræning af din funktionsevne. 

Anmodning om genoptræning kan komme fra dig selv, din læge, hjemmehjælpen eller andre. 

Genoptræningen består af et særligt tidsafgrænset tilrettelagt træningsforløb, som skal gøre dig i stand til at klare flere ting selve. Genoptræning bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering af en visitator. Det er gratis at få bevilget et genoptræningsforløb.

Genoptræningen tilbydes som holdtræning eller individuel træning. Fysio- eller ergoterapeuten vurderer, om din genoptræning skal foregå på hold, individuelt eller i en kombination i en tidsbegrænset periode. 

Søg om tilbuddet (for dig under 65)

For at vi kan vurdere dit behov for genoptræning skal du, din sagsbehandler, din praktiserende læge eller dine pårørende kontakte Hjemmeplejevisitationen på tlf. 33 17 30 00. 

Når Hjemmeplejevisitationen modtager din henvendelse, aftaler vi et tidspunkt, hvor du får besøg af en visitator. Visitatoren vil sammen med dig vurdere dit behov for genoptræning. Du har ret til at have en bisidder - en person du har tillid til - med til samtalen. 

Søg om tilbuddet (for dig, der er 65 år eller ældre)

For at vurdere dit behov for genoptræning, skal du, din praktiserende læge, hjemmehjælpen eller dine pårørende kontakte visitationen. Hvis du bor på plejehjem, skal du kontakte personalet, hvor du bor.

Praktiske oplysninger

Sted

Træningen kan foregå på et af kommunens træningscentre, rehabiliteringsafdelinger, plejehjem eller eventuelt i dit eget hjem.

Kontakt til og oversigt over genoptrænings- og rehabiliteringscentre i Københavns Kommune

Transport

På baggrund af en individuel vurdering kan du eventuelt få bevilget kørsel.

Svar på din ansøgning

Din henvendelse bliver behandlet indenfor 14 dage og vi sender afgørelsen til dig via e-Boks eller pr. brev, hvis du ikke har e-Boks.

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Serviceloven §86
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Inden for to uger
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune