Vedligeholdende træning til dig under 65 år

Du kan få vedligeholdende træning, hvis du har behov for træning for fx fortsat at kunne færdes i egen bolig eller komme på gaden.

Vedligeholdende træning er et tilbud til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og tilbydes ofte i forlængelse af et genoptræningsforløb.

Træningen koordineres med andre former for hjælp i hjemmet, fx praktisk hjælp eller personlig pleje.

Søg om tilbuddet

For at søge om tilbuddet, skal du henvende dig til Hjemmeplejevisitationen i Borgercenter Voksne. Henvendelsen kan også ske fra dine pårørende, læge, sygehus, sagsbehandler eller leverandør af hjemmehjælp.

Praktiske oplysninger

Pris (2022)

Træningen er gratis og tilbydes almindeligvis for en periode på tre måneder, men kan forlænges med yderligere tre måneder, hvis der er behov for dette.

Sagsbehandlingsfrister

Når den sociale hjemmepleje modtager din henvendelse, aftaler vi et tidspunkt for besøg af en visitator. Visitatoren vil sammen med dig vurdere dit behov for vedligeholdende træning.

Du har ret til at have en bisidder - en person du har tillid til - med til samtalen.

Efter besøget behandler vi din ansøgning. Derefter sender vi afgørelsen til dig via digital post eller med posten. Din henvendelse bliver behandlet inden for 14 dage.

Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt

Hjemmeplejevisitationen i Borgercenter Voksne

Bernstorffsgade 17

1592 København V

Der er telefontid kl. 11-14 alle hverdage.