Mad for børn i vuggestue og børnehave

I daginstitutionerne får børnene alle de mellemmåltider, de har brug for i løbet af dagen. Langt de fleste steder får børnene også frokost. Vi prioriterer sund kost og maden er 90% økologisk.

Mad i vuggestue og børnehave - spørgsmål og svar

Vis alle

Hvad kan jeg forvente at mit barn får til mellemmåltid og morgenmad?

Alle daginstitutioner i København serverer sunde - og mindst 90% økologiske -mellemmåltider og morgenmad for børnene.

Er der fælles frokost i daginstitutionerne?

95% af daginstitutionerne serverer fælles frokost. Det er forældrene i den enkelte institution, der vælger om der skal være fælles frokost eller madpakker. "Madvalget" finder sted hvert andet år.  

Serveres der varm mad?

Der skal så vidt muligt serveres varm mad et par gange om ugen. Den varme mad er nemmere at sammensætte på en sund måde og betyder også, at der bliver større variation.

Skal mit barns institution servere mad hver dag?

Alle daginstitutioner i Københavns Kommune skal tilbyde både morgenmad og mellemmåltider hver dag også selvom køkkenmedarbejderen evt. er syg eller på ferie. Dette gælder også i de institutioner hvor frokosten er valgt fra. Fødevarestyrelsen anbefaler at vuggebørn får et måltid ca. hver 2. time og børnehavebørn et måltid ca. hver 3 time.

Typisk morgenmad til de, der møder frem tidligt, formiddagsmad til de små eller særligt sultne, frokost, eftermiddagsmad og mælk, samt et sent eftermiddagsmåltid til de børn, der først hentes sent. Afhængig af hvor længe barnet er i institutionen, skal det have dækket 45-70 % af dagens energibehov i daginstitutionen og mellemmåltiderne udgør en stor og vigtig del af energibehovet.

Der skal serveres frokost alle åbningsdage - også selvom køkkenmedarbejderen evt. er syg eller på ferie. I institutioner hvor forældrebestyrelsen/forældregruppen fravalgte frokost ved sidst afholdte madvalg, skal der dog ikke serveres frokost.

Må mit barns institution bede mig om at medbringe madpakke?

Ifølge Lov om Dagtilbud må institutionerne ikke bede forældrene om at tage madpakke med, fx når en gruppe børn skal på tur eller køkkenmedarbejderen er på ferie. Heller ikke selvom forældrebestyrelsen har besluttet dette og der tilbydes mad til børn, hvis forældre ikke ønsker at tage madpakke med.

I ferieperioder og ved sygdom, kan der bestilles vikarmad gennem kommunens leverandør af børnemad Foodsource. Foodsource leverer også turmadpakker.

Må jeg give mit barn mad med i daginstitutionen?

I Københavns Kommune skal alle daginstitutioner tilbyde morgenmad og mellemmåltider og frokost alle åbningsdage (mandag-fredag). Der tilbydes dog kun frokost, hvis forældrebestyrelsen ikke har fravalgt frokosten. 

Hvis forælderen ønsker selv at give barnet mad med, er det som udgangspunkt forælderens eget valg. Institutionen kan dog lokalt beslutte, at forældrene ikke må give barnet madpakke med. Hvis der er vægtige grunde til det, skal forældrene dog have mulighed for at give madpakke med. Vægtige grunde kan være, at barnet er under udredning for allergi og at der som en del af udredningen skal udelukkes bestemte fødevarer i barnets kost i en periode. Eller at familien har valgt at leve helt vegansk. Hvis familien lever helt vegansk ligger ansvaret for barnets ernæring hos forældrene. Forældrene skal i givet fald dagligt give barnet madpakke med til frokostmåltidet og evt. også til mellemmåltiderne, med mindre institutionen kan tilbyde mellemmåltider uden animalske produkter.

Forældrene kan kun blive fritaget for betalingen for den mad, der tilbydes i daginstitutionen, hvis de har en lægeerklæring fra en pædiater (børnelæge på hospitalsafdeling eller praktiserende børnelæge) på, at barnet har allergi eller anden sygdom.

I Dagtilbudsloven § 16 a, stk. 3. er det formuleret på følgende måde:

”Kommunalbestyrelsen træffer efter ansøgning fra et barns forældre afgørelse om, at et barn kan fritages fra et sundt frokostmåltid efter stk. 1, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunen ikke på forsvarlig vis kan give barnet et sundt frokostmåltid i daginstitutionen.”

Eventuelt gebyr i forbindelse med udstedelse af lægeerklæring kan blive dækket af kommunen. 

Hvis du vil ansøge om diætmad til dit barn eller fritagelse for betaling skal du kontakte dit barns daginstitution.

Hvordan tages der hensyn til børn med allergi og behov for særlig diætmad?

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at der i alle daginstitutioner der selv producerer mad i Københavns Kommune skal tilbydes mælke- og æggefri diæt (evt. i en kombinationsdiæt). I institutioner der modtager cateringmad kan forældrene blive fritaget for betaling. For at der skal serveres diætmad eller bevilges fritagelse for betaling, skal der foreligge en særlig lægeerklæring fra børnelæge. 

Eventuelt gebyr i forbindelse med udstedelse af lægeerklæring kan blive dækket af kommunen. 

Hvis du vil ansøge om diætmad til dit barn eller fritagelse for betaling skal du kontakte dit barns daginstitution. 

Sagsbehandlingstiden kan være på op til 3 uger fra vi modtager ansøgningsskema og gyldig lægeerklæring.

Tages der hensyn til religiøse og kulturelle forbehold?

Maden skal både være tilpasset aldersgruppen og der skal tages hensyn til børn, der af religiøse eller kulturelle årsager har særlige regler eller forbehold i forhold til mad. Der skal som minimum tilbydes vegetarmad som alternativ til den faste menu og institutioner der modtager cateringmad fra kommunens leverandør, kan også bestille en halal menu.

Hvem laver maden til daginstitutionerne?

Alle de daginstitutioner der har køkkenfaciliteter skal lave maden selv. Institutioner med begrænsede eller modtagekøkkener kan vælge at få maden udefra.

I København producerer 92% af institutionerne selv frokosten. Resten får mad fra kommunens eksterne leverandør af cateringmad Foodsource.

Kontakt

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen