Sådan får du opsat en ladestander

Information til dig, der har brug for at få opsat en ladestander ved din bopæl, din arbejdsplads eller din virksomhed.

Ladestander på offentlige veje

Københavns Kommune opstiller løbende ladestandere på offentlige veje, som du kan benytte til at oplade din elbil, el-motorcykel eller plug-in hybridbil.

Kortet viser, hvor du kan oplade din elbil, elmotorcykel eller plug-in hybridbil på offentlige veje. Der findes herudover offentlige tilgængelige ladestandere på private arealer i København.

Nye ladestandere på en offentlig vej? 

Har du forslag til nye ladestandere på en offentlig vej nær dig?

Send dit forslag til nye ladestandere i København


Ny ladestander på privat fællesvej?

Bor du ved en privat fællesvej har du selv mulighed for at opsætte egen ladestander. Det kan ske på egen grund eller ved vejen. Der skal altid søges kommunens tilladelse til at lave vejændringer, herunder opsætning af ladestander eller at etablere en kabelskinne i fortov, idet ladekabler ikke må ligge frit på fortovet.

Se, hvordan du søger tilladelse til at lave ændringer


Ladestander i almen boligafdeling

Hvis du bor i en almen boligafdeling, der råder over egne parkeringspladser, kan din afdeling lave fælles ladeløsninger til beboerne. Du kan undersøge om den boligorganisation, som din boligafdeling hører ind under, har information om retningslinjer og anbefalinger for etablering af ladestandere. 

Boligafdelinger skal selv kontakte operatører og få tilbud, der dækker boligafdelingens behov. En operatør eller en uvildig rådgiver kan hjælpe jer med at kortlægge jeres behov. 

Se trin-for-trin-guiden, der hjælper jer frem til opsætning af ladestandere (almennet.dk)


Ladestander i andels- eller ejerforening

Hvis du bor i en andels- eller ejerboligforening, der råder over egne parkeringspladser, kan din forening organisere fælles ladeløsninger til beboerne. Andels- eller ejerforeninger skal selv kontakte operatører og indhente tilbud. En operatør eller en uvildig rådgiver kan hjælpe jer med at kortlægge jeres behov. 

Læs trin-for-trin-guiden, der kan hjælpe dig og din andel- eller ejerboligforening på vej mod opsætning af ladestandere (elbilviden.dk)


Ladestandere hos virksomheder og arbejdspladser

Hvis din virksomhed eller arbejdsplads er ved at omstille til elbiler, kan I skabe gode rammer for medarbejdere og besøgende ved at etablere ladestandere, der også kan benyttes af andre end virksomhedens ansatte. 

Der findes mange ladeløsninger, der tilgodeser virksomheder og arbejdspladsers forskellige behov. Der er fx pakkeløsninger, hvor etablering, installation og drift af ladestandere varetages af en operatør. I kan også vælge at stå for driften af ladestanderne selv. 

For nogle virksomheder kan en enkelt ladestander være nok, mens det for andre kan være en idé at installere flere typer ladestandere. En operatør eller en uvildig rådgiver kan hjælpe jer med at kortlægge jeres behov.

Læs, hvordan virksomheder kan opsætte ladestandere (elbilviden.dk)


Mål om CO2-neutralitet

Omstilling til elbiler er et vigtigt skridt på vejen for at nå Københavns Kommunes mål om CO2-neutralitet. Vi arbejder på at skabe en by hvor den transport, der fylder mindst og har det mindste aftryk på klima og miljø, også er det mest oplagte valg. 

Vi arbejder på at udrulle offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur og skabe bedre forhold for elbiler i kommunen. Men omstillingen til elbiler kan vi ikke gøre alene. Det kræver også engagement fra københavnerne og erhvervsdrivende i byen. 

Har du spørgsmål? Skriv til os

Mobilitet

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold