Søg tilladelse til at ændre din vej eller fortov

Vil du lave noget om på dit fortov eller vej? Så skal du have tilladelse hos kommunen. Måske ønsker du vejbump, vejtræer, ny indkørsel til dit hus eller roser op ad facaden? Se her, hvordan du søger.

Hvilke fagfolk får du brug for?

Vi stiller en række tekniske krav til ansøgningen. Fx skal der i de fleste tilfælde vedlægges detaljerede tegninger af det, du søger om. Derfor er det en god ide at få en teknisk rådgiver til at hjælpe med ansøgningen. Det kan fx være en vejingeniør, landskabsarkitekt, gartner eller entreprenør.

Når vi har godkendt ansøgningen, får du brug for et privat firma til at udføre arbejdet, fx en entreprenør med erfaring i vejteknik.

Hvad koster det, og hvem tager sig af hvad?

Det er gratis at søge kommunen om tilladelse til ændringerne. Som ansøger betaler og står du selv for resten, dvs. både at få lavet de nødvendige tekniske tegninger og få etableret de fysiske ændringer på vejen.

Hvem vedligeholder det nye?

På en privat fællesvej har de tilstødende grundejere ansvar for at vedligeholde det nye.

På en offentlig vej vil kommunen normalt overtage ansvaret for at vedligeholde det nye. De nærmere betingelser vil fremgå af vores tilladelse.

Kræver det ja fra andre?

Det er altid en god ide at sørge for, at de omkringboende er enige om at ændre på vejforholdene. Derfor anbefaler vi, at du får accept fra de berørte parter, inden du sender ansøgningen til kommunen.

Kommunen har lavet en vejledning til, hvem der er berørte parter, og hvordan man dokumenterer deres accept til vejændringen.

Hent vejledningen "Høring ved vejændring - sådan gør du" (pdf)

Hvis ændringen kræver politiets tilladelse, kontakter kommunen selv politiet.

Københavns Kommune gennemfører tilfredshedsmålinger for at forbedre din serviceoplevelse. Ved ansøgning om vejændring kan du få tilsendt en e-mail med link til et spørgeskema. Spørgeskemaet tager kun få minutter at besvare. Det er frivilligt at deltage.

Vil du søge om andet?

Hvis du vil søge om andre vejændringer end dem, der er vist på siden, så kontakt os via kontaktformularen.

Mere information om vejændringer

Vis alle

Hent en guide til vejprojekter på private fællesveje - for grundejere og vejlaug

Guiden gennemgår de 10 trin, du skal igennem, når du som grundejer eller vejlaug vil ændre på en privat fællesvej. Måske ønsker I en lille ændring som nye cykelstativer på fortovet. Måske har I planer om større ændringer som vejbump eller vejtræer. Guiden viser vej til det hele. 

Hent grundejernes guide til vejprojekter på private fællesveje

Vil I indrette en gade med kreative løsninger?

Har I ideer til, hvordan jeres gade kan blive hyggeligere, sjovere eller noget helt tredje, kan I søge tilladelse til at udnytte gaden anderledes.

Det kan I ændre ved vejen

Der er flere muligheder for at indrette en vej mere kreativt. I kan fx overveje:

  • Gademøbler og andet udstyr, hvor børn og voksne kan mødes, lege, spille og spise sammen.
  • Kunstværker, lysinstallationer eller særligt design til netop jeres gade.
  • Urtebede, gadetræer, blomsterkummer og mini-køkkenhaver.

I alle vejprojekter skal kommunen sikre, at vejreglerne er fulgt, og at jeres vej fortsat er sikker for alle trafikanter. Hvis jeres projekt ændrer på de trafikale forhold eller parkeringen, skal kommunen desuden have politiets og i nogle tilfælde også politikernes godkendelse, inden I kan få tilladelse. 

Bliv klogere på processen i folderen "Ti trin til nyt i gaden".

Hvem kan søge, og hvem betaler?

Det er gratis at søge om tilladelse til et vejprojekt. Men det er kun såkaldte juridiske enheder, som kan søge, fx grundejere, vejlaug, boligselskaber og ejerforeninger.

Selve vejprojektet og den efterfølgende vedligeholdelse betaler I selv for. Typisk går flere på en vej sammen om udgifterne. Mange søger også økonomisk støtte hos fonde og offentlige puljer. 

Læs mere om, hvordan I søger i folderen "Ti trin til nyt i gaden".

Skal man først spørge andre på vejen?

I nogle tilfælde skal du have tilladelse fra andre end kommunen, for at dit vejprojekt kan blive til noget. Det kan fx være andre grundejere eller grundejerforeningen på din private fællesvej, som skal høres. Eller det kan være ejendomme, der støder op til vejændringer på en offentlig vej. 

Læs mere om, hvordan høringer foregår, og hvordan du får accept fra berørte grundejere.

kontakt

Tilladelse til Vejændring

Islands Brygge 37

2300 København S