Offentlig vej eller privat fællesvej?

Byens veje har forskellig status. Tjek på kortet, om en bestemt vej er offentlig vej, privat fællesvej eller privat vej. Og se, hvad det betyder i praksis.

Aktivér kortet og zoom ind eller tast en adresse. Så kan du på farven se, hvilken status vejen har.

Kort med oversigt over offentlige og private fællesveje

Kortet er designet til oversigtsbrug og har derfor ikke en nøjagtighed, der er egnet til detaljerede afgørelser.

Bliv klog på forskellen mellem offentlig vej, privat fællesvej og privat vej

Vis alle

Hvad gælder på offentlige veje og stier?

På offentlige veje og stier har kommunen eller staten ansvaret for, at de er i god og forsvarlig stand.

Grundejere ud til en offentlig vej eller sti har ansvar for at feje og holde fortovet fri for sne, is og udhængende grene.

Læs mere om dit ansvar som grundejer

Er du grundejer ud til en offentlig vej eller sti, kan du søge om tilladelse til for egen regning at ændre på vejen, f.eks. med planter op ad facaden eller cykelstativer på fortovet. 

Søg om at ændre på en offentlig vej

Hvad gælder på private fællesveje og fællesstier?

Private fællesveje og fællestier er ejet af private, men med den særlige betingelse, at alle må benytte dem. De kan være ejet af grundejerne ved vejen, en grundejerforening eller en tredje part.

Grundejere ud til en privat fællesvej eller fællessti har ansvar for at renholde og snerydde både fortov og kørebane. 

Læs mere om dit ansvar som grundejer

Grundejerne kan søge om tilladelse til for egen regning at ændre på vejens indretning og udstyr, f.eks. med bump og vejtræer. 

Søg om at ændre på en privat fællesvej eller fællessti

Hvad gælder på private veje og stier?

En privat vej eller sti ligger i et privatejet område, og der er ikke nødvendigvis adgang for alle. Private veje og stier ligger typisk inde i en større boligafdeling, institution eller virksomhed.

Private veje er i modsætning til private fællesveje ikke underlagt kommunens myndighed. Derfor kan grundejeren uden tilladelse fra kommunen og for egen regning ændre på vejens indretning og udstyr. Det kan dog kræve tilladelse fra politiet.

Det er grundejeren, der har ansvaret for, at en privat vej eller sti bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne. 

Se vejfortegnelser for København

Gældende vejfortegnelser med vejstatus, vejlængder og areal

Kommunen fører en detaljeret fortegnelse over, hvilken status byens veje har. Vejenes længde og areal fremgår også af fortegnelsen.

Se den seneste vejfortegnelse

Tjek tidligere vejfortegnelser

Har du brug for at se, om en vej har ændret status siden 2015, kan du finde tidligere vejfortegnelser i vores publikationsdatabase. Følg linket nedenfor, og skriv "vejfortegnelse" i søgefeltet. Så kommer alle fortegnelser siden 2015 frem.

Se tidligere vejfortegnelser

Kontakt

Tilladelse til Vejændring