Meld ind, hvis noget er i stykker på vej eller fortov

Giv os besked, hvis du opdager defekte trafiksignaler og gadelamper, væltede vejtræer, huller i belægningen m.v. På den måde hjælper du os med at passe godt på byen.

Hvis problemet er til akut fare

Defekte trafiksignaler

Ring til kommunens vagtstation på 38 88 24 24

Defekte gadelygter

Ring til kommunens vagtstation på 38 88 24 24 (døgnåben).

Vejarbejde eller tabte genstande til fare for trafikanter

Ring til Københavns Politi på 33 14 14 48.

Væltede eller farlige vejtræer og parktræer

Kl. 9 -16: Ring til Teknik- og Miljøforvaltningen på 33 66 33 11.

Udenfor dette tidsrum: Ring til Københavns Politi på 33 14 14 48.

Manglende snerydning og saltning

Giv os et praj om manglende snerydning og saltning

Hvis problemet ikke er akut

Huller i asfalten, skæve fliser, ødelagte skilte, påkørte lygtestandere, tilstoppede vejriste m.v.

Fortæl os om det ved at give et praj

Tilstoppede kloakrør under vejen

Kontakt HOFOR direkte om tilstoppede kloakrør

Anmeld hvis du er kommet til skade pga. fejl på vej eller fortov

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Telefontid

Mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00