Ansøg om personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler, eller kropsbårne hjælpemidler, sidder på kroppen eller er tæt på kroppen. De kan typisk ikke genbruges af andre efterfølgende. Det kan for eksempel være ortopædiske sko, fodindlæg, parykker, proteser eller diabeteshjælpemidler.

Du kan søge på denne side, hvis du er under 65 år og bor i Københavns Kommune.

Er du under 65 år, skal du ansøge eller genansøge om personlige hjælpemidler her

Er du under 65 år, skal du ansøge om hjælpemidler her, hos Borgercenter Handicap.

Sådan søger du om hjælpemidler, når du er over 65 år

Godt at vide før du søger om støtte til et personligt hjælpemiddel

Vis alle

Hvem kan søge om et hjælpemiddel?

Du kan søge om støtte til hjælpemidler hos Borgercenter Handicap, hvis du bor i Københavns Kommune, er under 65 år og har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det betyder, at du skal være færdigbehandlet.

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

 • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
 • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 • er nødvendigt for, at du kan varetage et arbejde.

Bemærk, at børn og unge under 18 år ikke selv kan søge om et hjælpemiddel. Det skal en forælder med forældremyndighed eller værge gøre.

Det er servicelovens paragraf 112, der beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af hjælpemidler.

Servicelovens paragraf 112 på retsinformation.dk

Kan en anden søge for mig?

Ja.

Den der søger på dine vegne skal bruge en fuldmagt. Du finder et link til en skabelon til fuldmagt i den digitale ansøgningsblanket. 

Du kan også finde fuldmagterne her

Vær opmærksom på, at fuldmagten skal printes ud og skrives under.  

Hvad skal jeg have klar, når jeg søger?

Du kan undervejs i ansøgningsblanketten blive bedt om at vedhæfte forskellige dokumenter. Det kan fx dreje sig om:

 • Dokumentation med oplysninger om din funktionsnedsættelse/lægeoplysninger (fx relevante journalnotater fra sundhed.dk)
 • Tilbud fra optiker (ved ansøgning om støtte til briller eller kontaktlinser)
 • Tilbud fra bandagist (ved ansøgning om støtte til proteser)
 • Kopi af eventuel tidligere bevilling fra anden kommune. Hvis du har en løbende bevilling (diabetes, stomi, inkontinenshjælpemidler mv.), vil din bevilling som udgangspunkt fortsætte, indtil vi har truffet en ny afgørelse.

Har du brug for hjælpemidler til dit arbejde?

Har du brug for hjælpemidler, som du både skal bruge i dit privatliv og på dit arbejde? 

Så skal du søge om hjælpemidler ved Borgercenter Handicap via blanketten på denne side.

Har du brug for hjælpemidler kun til dit arbejde? 

Så skal du søge via Jobcenter København.

Læs om støtte til hjælpemidler til arbejdspladsen på kk.dk

Skal jeg selv betale noget af prisen for hjælpemidlet?

Det kommer an på typen af produktet, du søger om. Produkterne inddeles i to typer: hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hvis vi bevilger dig et hjælpemiddel, skal du som udgangspunkt ikke betale noget selv, medmindre du ønsker et dyrere hjælpemiddel end det, kommunen har vurderet som bedst og billigst. I det tilfælde skal du selv betale den ekstra udgift.

Hvis vi bevilger dig et forbrugsgode, kan du få et tilskud til en del af prisen på produktet. Resten skal du selv betale.

Ved bevilling af fodtøj vil der altid være en egenbetaling, som hvert år reguleres af Socialministeriet. 

Din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få en bevilling, eller hvor meget du kan få i tilskud. Støtten er desuden skattefri.

Må jeg selv vælge leverandør?

Ja.

Hvis produktet er dyrere end den pris, vi kan indkøbe hjælpemidlet til ved den leverandør, vi har indgået indkøbsaftale med, skal du selv betale forskellen.

Må jeg købe hjælpemidlet, inden jeg har fået en afgørelse?

Vi giver som udgangspunkt ikke støtte til hjælpemidler, du har anskaffet inden du har modtaget en bevilling. Der kan dog være enkelte undtagelser.

Er du fyldt 65 år?

Hvis du er 65 år eller ældre, skal du som udgangspunkt søge om et hjælpemiddel ved Hjælpemiddelcentret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. 

Læs om at ansøge ved Hjælpemiddelcentret

Når din ansøgning er sendt

Vis alle

Kvitteringsbrev og behandling af ansøgningen

Når du har sendt ansøgningen, vil du høre fra os inden for 10 hverdage, enten fordi vi har truffet en afgørelse, eller fordi vi har brug for at indhente flere oplysninger.

Hvis der er behov for flere oplysninger, indhenter vi dem, hvis du har givet samtykke til det i din ansøgning. Det kan for eksempel være fra læge, hospital eller dig selv.

Vi træffer en afgørelse på baggrund af din ansøgning og eventuelt indhentede oplysninger.

Når afgørelsen er truffet

Når vi har truffet en afgørelse, sender vi den til dig. Du får afgørelsen i din digitale postkasse. Er du fritaget for digital post, får du det med almindelig post. 

Hvis du får bevilget støtte til et personligt hjælpemiddel

Hvis du får en bevilling, skal du derefter kontakte leverandøren for udlevering af hjælpemidlet. Der kan være tale om en leverandør, som vi har en indkøbsaftale, eller du kan selv vælge en leverandør.

De nærmere detaljer for udlevering af hjælpemidlet finder du i det bevillingsbrev, du får fra Borgercenter Handicap.

Hvis du vil klage over afgørelsen

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til Borgercenter Handicap.

Du skal sende klagen inden for 4 uger, efter du har fået vores afgørelse. Derefter vil vi genvurdere vores afgørelse. Hvis vi fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Læs hvordan du klager over en afgørelse

Sagsbehandlingstid

Den generelle sagsbehandlingsfrist vedrørende ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder efter lov om social service § 112 og § 113 er:

Ny ansøgning:

 • 20 hverdage - hvis der ikke skal indhentes flere oplysninger
 • 40 hverdage - hvis der er brug for flere oplysninger

Genansøgning:

 • 5 hverdage - hvis der ikke skal indhentes flere oplysninger
 • 25 hverdage - hvis der er brug for flere oplysninger 

Kontakt

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 12:00

Tirsdag 09:00 - 12:00

Onsdag 09:00 -12:00

Torsdag 13:00-16:00

Fredag 09:00-12:00 

Spørgsmål og svar om personlige hjælpemidler

Vis alle

Hvad gør jeg, hvis jeg vil genansøge om et personligt hjælpemiddel?

Du søger via ansøgningsblanketten på denne side.

Hvad gør jeg, hvis mit hjælpemiddel går i stykker?

Hvis dit hjælpemiddel går i stykker, henvender du dig til leverandøren, der har udleveret hjælpemidlet.

Leverandøren vil i samarbejde med dig finde årsagen til, at hjælpemidlet er gået i stykker. På baggrund af en konkret og individuel vurdering af skaden og sagen, vil hjælpemidlet blive repareret, eller du vil få et nyt.

Der vil i dit bevillingsbrev være en vejledning til, hvad du skal gøre, hvis dit hjælpemiddel går i stykker.

Hvad er forskellen på et hjælpemiddel og et forbrugsgode?

Vi inddeler produkter i to typer: hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hjælpemidler er produkter, som er fremstillet med det formål at afhjælpe en nedsat funktionsevne. Som udgangspunkt er der ikke nogen egenbetaling, hvis du får bevilget et hjælpemiddel.

Forbrugsgoder er produkter, som er fremstillet til almindeligt forbrug og forhandles bredt, men som også kan afhjælpe en nedsat funktionsevne. Der er ofte en egenbetaling på produkter, som defineres som forbrugsgoder.

Nogle forbrugsgoder kan vi ikke give støtte til, hvis forbrugsgodet anses for at være sædvanligt indbo. Det vil sige, at det er så almindeligt, at det kan findes i ethvert hjem, der ønsker det. Det er for eksempel borde, stole, senge, fjernsyn og lignende.

Det er servicelovens § 113, der beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af forbrugsgoder.