Søg

Anbringelse uden for hjemmet for børn med handicap

For at tilgodese et barns eller en ungs behov bedst muligt, er det i nogle situationer det bedste med en anbringelse uden for hjemmet.

Når et barn anbringes uden for hjemmet, sker det for at sikre hans eller hendes trivsel bedst muligt. Måske har barnet behov for omfattende pleje, tilsyn og behandling. Måske er der forhold i hjemmet, der gør det nødvendigt at anbringe barnet i et miljø, hvor pædagogisk og sundhedsfagligt personale kan drage den nødvendige omsorg for barnet i dagligdagen.

Hvem træffer afgørelse om anbringelse uden for hjemmet?

Det er sagsbehandlere i Borgercenter Handicap, der vurderer, om der er behov for en anbringelse uden for hjemmet. En sådan vurdering bygger altid på en børnefaglig undersøgelse, og som udgangspunkt foregår en anbringelse altid med forældrenes samtykke.

I de særlige tilfælde hvor forældrene ikke samtykker, er det kommunens Børne- og Ungeudvalg, der træffer den endelige beslutning.

Hvem skal du kontakte, hvis du vil søge om anbringelse?

Hvis dit barn endnu ikke er tilknyttet Borgercenter Handicap, kan du kontakte Modtagelsen.

Hvis dit barn allerede er tilknyttet Borgercenter Handicap, skal du kontakte jeres sagsbehandler.

Kontakt Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap - Myndighed

Borups Allé 43

2200 København N