Bliv gift i en anden kommune, i kirke eller i et andet trossamfund

Planlægger I en vielse i en anden kommune, i kirke eller i et andet trossamfund, skal I først søge om vielse gennem Københavns Kommune.

Sådan søger I om at blive gift

Hvis I begge

  • er danske eller nordiske statsborgere,
  • eller har permanent opholdstilladelse i Danmark
  • eller har tidsubegrænset opholdsret i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

skal I udfylde ægteskabserklæringen længere nede på siden for at søge om at blive gift.

Hvis det ikke gælder for jer 

Så skal I i stedet gå til Familieretshuset og læse mere om, hvordan I bliver gift.

I kan blive bedt om at vise dokumentation sammen med ægteskabserklæringen

Hvis en af jer eller begge ikke er danske eller nordiske statsborgere, skal I sende en kopi af permanent opholdstilladelse eller bevis for ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. Vær opmærksom på, at dokumentet 'Bevis for registrering' ikke er tilstrækkeligt, da det ikke er en permanent opholdstilladelse eller bevis for tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. I kan læse mere om ophold og ansøge om de relevante dokumenter på nyidanmark.dk.

Hvis I har boet i udlandet inden for den seneste årrække, kan vi bede om at få fremsendt en civilstandsattest fra tidligere bopælsland/bopælslande. En civilstandsattest er et dokument, der beviser din ægteskabelige status. Der står, om du er gift, fraskilt eller enke/enkemand. Hvis du er bosiddende i Danmark henter vi oplysningerne i cpr-registeret.

Er du enke/enkemand, skal du vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Ved dødsfald i udlandet skal den originale dødsattest fremvises.

Københavns Kommune kræver visse udenlandske skilsmissedomme legaliseret eller Apostille-påtegnet. Det vil sige, at udenrigsministeriet eller justitsministeriet i det pågældende land bekræfter dokumentets ægthed. Læs mere om legalisering og Apostille-påtegnelser på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Svenske statsborgere bosat i Sverige skal vedhæfte en Hindersprövning og
Vigselintyg.

Norske statsborgere bosat i Norge skal vedhæfte Prøvningsattest fra Norge og Registeruddrag fra Skatt i Norge.

Udfyld ægteskabserklæring

I kan sende erklæringen fra fire måneder før ønsket vielsesdato.
I skal begge have MitID for at udfylde erklæringen digitalt.
I får svar inden for to uger via Digital Post med en prøvelsesattest, som I skal give til myndigheden, der skal vie jer.
Åbner en dialog.

Bemærk

I kan tidligst sende ægteskabserklæringen fire måneder før jeres ønskede vielsesdato.

I skal begge have MitID for at udfylde ægteskabserklæringen digitalt.

Hvis I ikke har MitID, kan I downloade og udfylde ægteskabserklæringen og sende den til Vielseskontoret digitalt eller med posten. Sender I den digitalt, kan det enten være et scan eller et fotografi af den udfyldte erklæring. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Kontakt

Vielseskontoret

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00

Vil du møde personligt i Vielseskontoret, skal du henvende dig i butikken ved Rådhusets hovedindgang.

Om lørdagen afholdes vielser, men kontoret er ikke åbent for personlige henvendelser.