Bliv gift i Københavns Kommune

Hvis I gerne vil have en borgerlig vielse i Københavns Kommune, skal I først søge om det. Derefter kan I vælge, hvor og hvornår vielsen skal foregå.

Sådan søger I om at blive gift

Hvis I begge

  • er danske eller nordiske statsborgere,
  • eller har permanent opholdstilladelse i Danmark
  • eller har tidsubegrænset opholdsret i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

skal I udfylde ægteskabserklæringen længere nede på siden for at søge om at blive gift.

Hvis det ikke gælder for jer

Så skal I i stedet gå til Familieretshuset og læse mere om, hvordan I ansøger om at blive gift.

Læs mere om hvordan I ansøger om at blive gift (familieretshuset.dk)

Når ansøgningen er godkendt

Uanset om I skal søge her på siden eller hos Familieretshuset, vil I når ægteskabserklæringen er godkendt modtage et link til Vielseskontorets bookingsystem, hvor I kan vælge blandt de ledige datoer og tider til jeres vielse.

I kan blive bedt om at vise dokumentation sammen med ægteskabserklæringen

Hvis en af jer eller begge ikke er danske eller nordiske statsborgere, skal I sende en kopi af permanent opholdstilladelse eller bevis for ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. Vær opmærksom på, at dokumentet 'Bevis for registrering' ikke er tilstrækkeligt, da det ikke er en permanent opholdstilladelse eller bevis for tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Læs mere om ophold og ansøgning af relevante dokumenter (nyidanmark.dk)

Hvis I har boet i udlandet inden for den seneste årrække, kan vi bede om at få fremsendt en civilstandsattest fra tidligere bopælsland/bopælslande. En civilstandsattest er et dokument, der beviser din ægteskabelige status. Der står, om du er ugift, gift, fraskilt eller enke/enkemand. Hvis du er bosiddende i Danmark henter vi oplysningerne i cpr-registeret.

Er du enke/enkemand, skal du vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Ved dødsfald i udlandet skal den originale dødsattest fremvises.

Københavns Kommune kræver visse udenlandske skilsmissedomme legaliseret eller Apostille-påtegnet. Det vil sige, at udenrigsministeriet eller justitsministeriet i det pågældende land bekræfter dokumentets ægthed.

Læs mere om legalisering og Apostille-påtegnelser (um.dk).

Svenske statsborgere bosat i Sverige skal vedhæfte Hindersprövning, Vigselintyg og personbevis fra det svenske Skatteverket,

Norske statsborgere bosat i Norge skal vedhæfte Prøvningsattest og Registeruddrag med civilstand fra Skatt i Norge.

Hvis I bor i en anden kommune

Bor I i en anden kommune, skal I angive i ægteskabserklæringen, at I ønsker at blive viet i Københavns Kommune. Jeres bopælskommune vil så sende jer en godkendelse (kaldet en prøvelsesattest), som i skal sende videre til Vielseskontoret.

Navneændring ved vielse

Hvis I gerne vil ændre navn, når I bliver viet, er det normalt det sogn, som I bor i, der behandler navneændringen. Hvis I er født i Sønderjylland, er det dog kommunen, som I er født i, der behandler ændringen.

I ansøgningen om navneændring skal I angive jeres vielsesdato. Vi anbefaler derfor, at I først søger om navneændring, når I har booket en tid til vielse og modtaget en bekræftelse.

Læs mere om hvordan I søger navneændring

Udfyld ægteskabserklæring

I kan tidligst sende ægteskabserklæringen fire måneder før jeres ønskede vielsesdato.

I skal begge have MitID for at udfylde ægteskabserklæringen digitalt.

I får normalt svar på ægteskabserklæringen inden for to uger via Digital Post.
Åbner en dialog.

Bemærk

I kan tidligst sende ægteskabserklæringen fire måneder før jeres ønskede vielsesdato.

I skal begge have MitID for at udfylde ægteskabserklæringen digitalt.

Hvis ikke I har MitID

Hvis I ikke har MitID, kan I downloade og udfylde ægteskabserklæringen og sende den til Vielseskontoret digitalt eller med posten. Sender I den digitalt, kan det enten være et scan eller et fotografi af den udfyldte erklæring. Find kontaktoplysninger nedenfor.

Download ægteskabserklæringen og udfyld manuelt

Sådan kan vielsen foregå

I kan blive gift på Københavns Rådhus, under åben himmel eller af en giftefoged til jeres bryllupsfest.

Det er også muligt gratis at blive viet af et medlem af Københavns Borgerrepræsentation på Københavns Rådhus eller et sted, I selv vælger.

Et ægteskab har betydning for jeres indbyrdes økonomiske forhold

Kontakt

Vielseskontoret

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00

Vil du møde personligt i Vielseskontoret, skal du henvende dig i butikken ved Rådhusets hovedindgang.

Om lørdagen afholdes vielser, men kontoret er ikke åbent for personlige henvendelser.