Københavns Klimakarré

Klimakarréen på Østerbro er et demonstrationsprojekt for bæredygtig byfornyelse af ældre bygninger, fortove og gårdhaver.

Forbedringer af boligen, bygningerne og den fælles gård

København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Københavns Klimakarré, som ligger i Klimakvarteret på Østerbro bidrager netop til at nå dette mål ved at skabe sammenhæng mellem energirenovering, klimatilpasning og forbedret boligkvalitet.

Klimakarréen er et udviklingsprojekt for bæredygtig byfornyelse og et demonstrationsprojekt for, hvordan en ældre ejendom med en nedslidt og utidssvarende gård kan klimasikres og energioptimeres.

Københavns Kommune har samarbejdet tæt med beboere, ejere, rådgivere og leverandører. Projektet blev igangsat i 2014. I 2015 blev der afholdt en arkitektkonkurrence. Henning Larsen Architects vandt, og har stået for udvikling og projektering af gårdfacaden, den fælles gårdhave og fortovshaverne. Saint-Gobain har stået for udviklingen af en række løsninger til Den Multifunktionelle Gårdfacade.

Billede
Multifunktionel facade
Den Multifunktionelle Gårdfacade

En klassisk københavnerkarré

Klimakarréen er en klassisk københavnerkarré opført i perioden 1899 til 1905 og består af 13 ejendomme med i alt 220 boliger og én ubebygget grund. Ejerforholdene er blandet andels- og ejerforeninger og privat udlejning. Facadeløsningen er udført på ejendommene Thomas Laubs Gade 5-13 og Helsingborggade 6.

Stort potentiale

Alene i Danmark er der 26.873 etageejendomme fra før 1950, hvoraf ca. 43 % har energiklasse E eller derunder. Der er derfor store CO2-besparelser at hente ved at energirenovere de ældre etageejendomme.

Multifunktionel facade og Fælles Gårdhave

Vis alle

Hvad er fordelene ved Den Multifunktionelle Gårdfacade?

Fordele ved en multifunktionel gårdfacade

Visionen for den Multifunktionelle Gårdfacade (DMG) er at bevare de karakteristiske gadefacader og alene arbejde med gårdfacaden. DMG er en fleksibel, udvendig facadeisolering, der kobler en række kendte løsninger sammen i et samlet innovativt byggesystem. Løsningerne tilpasses den enkelte ejendom og er skalerbare på forskellige typer ejendomme. I isoleringen er der givet plads til føring af ventilation, el og regnvand. Vandet afkobles kloakken og bruges til vaskemaskiner og toiletskyl i boligerne.

Altaner og karnapper

Den Multifunktionelle Gårdfacade åbner op for mere dagslys og bedre plads i boligerne, fx med nye altaner eller karnapper. DMG er attraktiv for beboerne, da det er en udvendig isoleringsløsning og dermed ikke stjæler m2 fra små lejligheder.

Bedre indeklima

Indeklimaet i boligerne måles i en periode på ca. 2 år for at kvalificere miljøeffekten af løsningerne i Klimakarréen. Der måles på temperatur, fugt og CO2-indholdet i luften og fugt i konstruktionen De første måleresultater præsenteres i løbet af 2021.

Enkle principper

DMG er en helt ny løsning, og det forventes, at DMG bliver en efterspurgt løsning, da den kombinerer energirenovering med forbedret boligkvali­tet. DMG er en løsning, som kan bruges på en stor del af byens ejendomme og er ikke underlagt patenter. Principperne i DMG er enkle og vil derfor kunne indgå i kataloget hos en række rådgivervirksomheder.

Se præsentation af Den Multifunktionelle Gårdfacade og Klimakarréen

Fælles gårdhave med regnvandshåndtering

Håndtering af regnvandet er omdrejningspunktet i den fælles gårdhave. Igennem hele gårdhaven løber en forsænket flade med varierende bredder, hvor regnvandet i gården opsamles og bruges til vaskemaskiner og toiletskyl i boligerne.

Gårdhaven bliver indrettet med forskellige zoner. Tæt på de enkelte ejendomme, vil der være mere private nærområder og andre steder i gården vil der være områder, der inviterer til større fællesskaber.

Den fælles gårdhave og fortovshaverne forventes at stå færdige i løbet af 2021.

Prøv den interaktive 3D-model

Modellen viser, hvordan flere ejendomme i Klimakarréen er blevet renoveret med Den Multifunktionelle Gårdfacade. Få et godt overblik over, hvordan de forskellige lag indgår i facaden. Se også, hvordan bygningerne ændrer karakter, når de gamle vinduer pilles ud og erstattes med franske eller spanske altaner.

Kontakt

Bygningsfornyelse

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefontider hos kontaktcenteret
Alle hverdage kl. 9:00 - 16:00