BBR - oplysninger om din ejendom

Som ejer er du forpligtet til at indberette de korrekte BBR-oplysninger, hver gang du foretager ændringer på din ejendom.

Det er ejers ansvar, at BBR er korrekt

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om landets bygninger og deres anvendelse. Det er altid nuværende ejers ansvar, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold, og at relevant lovgivning er overholdt.

Korrekte oplysninger er vigtige

Hvis data i BBR ikke er korrekte, vil ejendomsvurderingen blive beregnet ud fra et forkert grundlag, og du kan risikere at få problemer med fx at optage lån eller tegne forsikring på din ejendom.

Tjek, om BBR har de korrekte oplysninger

Tjek de aktuelle oplysninger om din bolig eller erhvervsenhed på bbr.dk

Sådan ændrer du oplysningerne i BBR

Hvis du er boligejer, administrator eller bestyrelsesrepræsentant

Du kan selv indberette de korrekte oplysninger, hvis du ejer din egen bolig, er administrator eller repræsenterer bestyrelsen i en andelsboligforening.

Ret dine BBR-oplysninger på bbr.dk

Hvis du er andelshaver, lejer eller lignende

Du skal have fuldmagt til at ændre oplysningerne i BBR. Det er ejer, administrator eller bestyrelsen i din andelsboligforening, der giver dig fuldmagt til at ændre oplysningerne. Fuldmagten skal du sende, sammen med oplysningen om ændringerne, til BBR, via link i kontaktboksen nederst på denne side.

Hvis du har en byggesag

Hvis du har du søgt byggetilladelse, skal du ikke selv indberette ændringerne til BBR. Med din ansøgning skal du oplyse om ændringer til BBR. De nye oplysninger bliver registreret i BBR, når byggesagen afsluttes.

Find BBR-blanketter til din byggeansøgning

Læs mere om BBR

Vis alle

Er størrelsen på din bolig eller erhvervsenhed forkert?

Hvis BBR indeholder forkerte oplysninger om størrelsen på din bolig eller erhvervsenhed, kan det hænge sammen med, at BBR endnu ikke har registreret de korrekte oplysninger.

Der er som udgangspunkt to mulige scenarier:

  1. Hvis du har en byggesag, vil de nye oplysninger blive registreret i BBR, når byggesagen bliver afsluttet.
  2. Hvis du ikke har en byggesag, skal du indsende dokumentation for de ændringer du vil registrere, fx en ibrugtagningstilladelse eller en byggetilladelse.

Se, hvad vi har givet tilladelse til i vores byggesagsarkiv

Sådan søger du om lovliggørelse af ulovligt byggeri

Find en opmålingsvejledning på BBR.dk

Er carport, garage, udhus eller overdækninger registreret forkert?

Småbygninger på din grund, kræver i nogle tilfælde byggetilladelse, i andre tilfælde kan de registreres eller ændres i BBR uden byggetilladelse.

Find ud af, om dit byggeri kræver byggetilladelse

Hvis ændringen kan foretages i BBR uden byggetilladelse, skal du oplyse:

  • Areal i m² (udvendige mål)
  • Opførelsesår
  • Materialer på tag og ydervægge
  • Bygningens placering på grunden

Ret oplysningerne om mindre bygninger på din ejendom på bbr.dk

Er en olietank registreret forkert?

Er din bolig elopvarmet, og søger du om reduceret elafgift?

Hvis din bolig er elopvarmet, skal el være den primære opvarmningsform, for at du kan søge om reduceret elafgift.

Hvis din boligs primære opvarmningsform er el, skal du udfylde et elafgiftserklæringsskema fra dit elselskab og sende det til BBR via kontaktboksen nederst på denne side.

Se oplysninger om din boligs opvarmningsform på bbr.dk

Kolonihaver

Nyopførelse eller om- og tilbygning af kolonihavehus kræver byggetilladelse. BRR registrerer de nye oplysninger, når byggesagen afsluttes.

Læs om byggetilladelse til kolonihaver.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S