Sådan behandler vi din byggeansøgning

Her kan du læse om forløbet i din byggesag, fra du sender din ansøgning, til du får vores afgørelse.

Registrering af byggesag

Når du søger om byggetilladelse, starter vi med at registrere din ansøgning og give den et sagsnummer. Vi tjekker, at grundoplysningerne er opgivet korrekt i Byg og Miljø (sagstype, ejerforhold, adresse osv.), og at der er vedhæftet fuldmagt, hvis det er nødvendigt.

Når der er behov for at indhente fuldmagt, er det som oftest fra ejendommens ejer. Nogle gange er der brug for yderligere fuldmagter, fx hvis ejendommen er opdelt i ejerlejligheder, hvor ejerforeningen skal give fuldmagt, hvis byggesagen berører fællesarealer.

Læs mere om fuldmagt til byggeri

Screening af ansøgning

Når sagen er registreret gennemgår vi overordnet din ansøgning, før den egentlige sagsbehandling går i gang. Her tjekker vi fx, om brandklasse og konstruktionsklasse er angivet korrekt, om erklæring om tekniske forhold er udfyldt, og om evt. krav om byggeskadeforsikring er opfyldt. Endelig vurderer vi, om der er behov for at inddrage andre enheder i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvis byggesagen vedrører anden lovgivning end bygge- og planloven.

Nogle sager kan afgøres allerede i denne fase. Større sager bliver sendt direkte videre til sagsbehandling efter visitering uden en overordnet gennemgang af sagen.

Når en sag screenes, kan du blive bedt om at indsende yderligere dokumentation, som fx:

 • Fyldestgørende beskrivelse af byggearbejdet
 • Tegningsmateriale
 • Oplysninger om brand- og konstruktionsklasser samt tekniske forhold
 • Tegninger og redegørelse om brandforhold
 • Begrundet ansøgning om dispensation
 • Oplysninger om senest godkendte anvendelse
 • Erklæring om frivillig fraflytning
 • Tilbud om byggeskadeforsikring
 • Ejerforhold

Sagsbehandling

Tredje fase omfatter den egentlige byggesagsbehandling efter byggeloven og evt. planloven med udgangspunkt i den indledende screening og evt. materiale, som er indsendt efterfølgende.

I denne fase behandler vi også dispensationsansøgninger, foretager helhedsvurderinger, vurderer overensstemmelse med evt. lokalplaner, og gennemfører teknisk sagsbehandling af brand- og konstruktioner.

Endelig vurderer vi, om sagen skal sendes i høring eller behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

En byggesag behandles oftest i flere myndighedsområder på samme tid, og vi kan først træffe en afgørelse, når vi har udtalelser/tilladelser fra alle områder.

Som led i sagsbehandlingen kan du blive bedt om at indsende yderligere dokumentation, som fx

 • Oplysninger om friarealer, opholdsarealer, skygge, indblik
 • Tegningsmateriale
 • Dokumentation for brand og konstruktioner
 • Oplysninger til brug for vurdering af overensstemmelse med lokalplan

Koordinering og kvalitetssikring

Før vi sender den endelige afgørelse, gennemfører vi afsluttende koordinering og kvalitetssikring for at sikre, at alle relevante aspekter og lovgivning er indeholdt. Dette omfatter også koordinering af udtalelser fra andre myndighedsinstanser.

I denne fase kan det være nødvendigt at sende sagen i naboorientering eller partshøring. Selve høringen eller orienteringen tager normalt tre uger. Herefter skal evt. høringssvar og indsigelser behandles.

Som led i afsluttende fase kan du blive bedt om at indsende yderligere dokumentation, som fx

 • Tinglysning af en nødvendig deklaration
 • Tilbud på byggeskadeforsikring
 • Dokumentation for frivillig fraflytning fx i sager om sammenlægning af lejligheder

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret