Søg

Harrestrup Å i Vigerslevparken

Her kan du læse om planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken

Planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken har udviklet sig over flere år og består i dag af:

  • Et naturgenopretningsprojekt – med fokus på at forbedre naturen og de rekreative områder i og omkring åen.
  • Et kapacitetsprojekt – med fokus på at håndtere vand fra skybrud ved at udvide åens kapacitet og etablere mulighed for kontrolleret oversvømmelse i parken, når åen ikke længere kan håndtere de store mængder skybrudsvand.

Projektområdet består af Vigerslevparken inklusive Harrestrup Å fra banen ved Hvidovre Station i nord til Kalveboderne i syd. Åen løber i dag i åbne flisebelagte render gennem parkens grønne områder og krydser de store indfaldsveje Gl. Køgelandevej og Folehaven.

Oversigtskort over området

Netop nu

Københavns Kommunes rådgiver arbejder i øjeblikket på forslaget for projektet og miljøkonsekvensvurderingen.

Vi forventer at holde et åbent event til maj, hvor alle får mulighed for at høre mere om planerne. Det hører I mere om i løbet af foråret.

Fakta om projektet

VVM høring og borgermøde

Den første offentlighedsfase fandt sted i januar/februar 2021 og bestod af en offentlig høring og et digitalt borgermøde, som du kan se eller gense her: Online Borgermøde - Harrestrup Å - Video.kk.dk

Anden offentlighedsfase afholdes, når miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet. Vi forventer, at det bliver i maj 2022. Her vil der igen være en offentlig høring på BlivHørt (https://blivhoert.kk.dk) og vi vil om muligt afholde et fysisk event i Vigerslevparken. Her kan deltagerne blive klogere på projektet og konklusionerne i miljøkonsekvensrapporten. Derefter kan man afgive sit høringssvar, som vedlægges den politiske behandling.

Hvordan kan jeg få indflydelse på projektet?

Vi forventer, at den anden og sidste offentlighedsfase i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen bliver afholdt i maj 2022.

Vi håber i den forbindelse at kunne afholde et fysisk event i parken. Her vil vi både præsentere projektet og resultatet af miljøkonsekvensvurderingen, som herefter er i offentlig høring.

Hvad er et kapacitetsprojekt?

Kapacitetsprojektet og den tilhørende Kapacitetsplan er et økonomisk forpligtende samarbejde mellem ti kommuner og deres forsyningsselskaber om at anvende og optimere hele Harrestrup Å-systemet til afledning af regnvand ved skybrud.

De ti kommuner udgøres af: Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Gladsaxe, Rødovre, Brøndby, Hvidovre, Frederiksberg og København. Følgende forsyningsselskaber indgår: Frederiksberg Forsyning, Glostrup Forsyning, HOFOR A/S (forsyningerne i Albertslund, Brøndby, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre) og Novafos (forsyningerne i Ballerup og Gladsaxe).

Kapacitetsplanen skal sikre, at de ti kommuner, der alle er afhængige af Harrestrup Å til afledning af skybrudsvand, koordinerer deres skybrudsindsats.

Du kan læse mere på den fælles hjemmeside for skybrudssikringen af Harrestrup Å: https://harrestrupaa.dk/

Hvad menes der med naturgenopretning?

’Naturgenopretning’ henviser ikke til ordet i traditionel forstand, da projektet ikke genskaber de oprindelige naturlige forhold. Naturgenopretning skal nærmere forstås som en forbedring af hele områdets naturkvaliteter med udgangspunkt i vandløbets natur og de eksisterende forhold for et grønt område i København. Resultatet vil blive en ny natur, en bynatur der ikke ligner naturen i det åbne land, men føles som natur; nye økosystemer, hvor biodiversitet kan udvikle sig i samspil med de menneskelige aktiviteter og skybrudsfunktioner, som området også skal håndtere.

For Harrestrup Å betyder naturgenopretningen, at åen vil få et mere naturligt udtryk og forløb med bedre levevilkår for dyr og planter. Historisk set er åen blevet rettet ud og anlagt med fliser i bunden og på siderne. Med projektet vil åen få et mere naturligt forløb og fliserne fjernes.

Hvornår sker der noget?

Projektets tidsplan

  • 2011-2018: Forudgående planlægning
  • 2019: Opstart af projektet i Vigerslevparken med forberedelse og analyse
  • 2020-2022: Rådgiver hjælper med at tegne og udvikle projektet. Borgere, og interesserede inddrages i de to offentlighedsfaser i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering (VVM). Projektgruppen forventer at afholde et åbent event i maj 2022, hvor resultatet af VVM’en og projektforslaget præsenteres.
  • 2022: Godkendelse – projektet behandles af politikerne inden anlægsarbejdet planlægges i detaljer
  • 2023. Anlægsarbejdet går i gang
  • 2025: Forventet indvielse af projektet

Kontakt

Område for Klimatilpasning

Islands Brygge 37

2300 København S