Søg

Der er i øjeblikket udfordringer med telefoni

Der opleves i øjeblikket udfordringer med telefonien i Københavns Kommune. Derfor kan der opleves problemer med dårlig og hakkende lyd når du ringer til os. Der arbejdes på højtryk på at løse disse udfordringer.

Harrestrup Å i Vigerslevparken

Her kan du læse om planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken

Planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken har udviklet sig over flere år og består i dag af:

  • Et naturgenopretningsprojekt – med fokus på at forbedre naturen og de rekreative områder i og omkring åen.
  • Et kapacitetsprojekt – med fokus på at håndtere vand fra skybrud ved at udvide åens kapacitet og etablere mulighed for kontrolleret oversvømmelse i parken, når åen ikke længere kan håndtere de store mængder skybrudsvand.

Projektområdet består af Vigerslevparken inklusive Harrestrup Å fra banen ved Hvidovre Station i nord til Kalveboderne i syd. Åen løber i dag i åbne flisebelagte render gennem parkens grønne områder og krydser de store indfaldsveje Gl. Køgelandevej og Folehaven.

Oversigtskort over området

Netop nu

I september måned vil der blive foretaget boringer i Vigerslevparken og Harrestrup å for at kortlægge jordbundsforholdene.

Fakta om projektet

VVM høring og borgermøde

Den første offentlighedsfase fandt sted i januar/februar 2021 og bestod af en offentlig høring og et digitalt borgermøde, som du kan se eller gense her: Online Borgermøde - Harrestrup Å - Video.kk.dk

Anden offentlighedsfase afholdes, når miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet. Her vil der igen være en offentlig høring på BlivHørt og vi vil afholde et fysisk event i Vigerslevparken. Her kan deltagerne blive klogere på projektet og konklusionerne i miljøkonsekvensrapporten. Derefter kan man afgive sit høringssvar, som vedlægges den politiske behandling.

Hvordan kan jeg få indflydelse på projektet?

Vi forventer, at den anden og sidste offentlighedsfase i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen bliver afholdt til vinter (2022).

Vi håber i den forbindelse at kunne afholde et fysisk event i parken. Her vil vi både præsentere projektet og resultatet af miljøkonsekvensvurderingen, som herefter er i offentlig høring.

Hvad er et kapacitetsprojekt?

Kapacitetsprojektet og den tilhørende Kapacitetsplan er et økonomisk forpligtende samarbejde mellem ti kommuner og deres forsyningsselskaber om at anvende og optimere hele Harrestrup Å-systemet til afledning af regnvand ved skybrud.

De ti kommuner udgøres af: Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Gladsaxe, Rødovre, Brøndby, Hvidovre, Frederiksberg og København. Følgende forsyningsselskaber indgår: Frederiksberg Forsyning, Glostrup Forsyning, HOFOR A/S (forsyningerne i Albertslund, Brøndby, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre) og Novafos (forsyningerne i Ballerup og Gladsaxe).

Kapacitetsplanen skal sikre, at de ti kommuner, der alle er afhængige af Harrestrup Å til afledning af skybrudsvand, koordinerer deres skybrudsindsats.

Du kan læse mere på den fælles hjemmeside for skybrudssikringen af Harrestrup Å: https://harrestrupaa.dk/

Hvad menes der med naturgenopretning?

’Naturgenopretning’ henviser ikke til ordet i traditionel forstand, da projektet ikke genskaber de oprindelige naturlige forhold. Naturgenopretning skal nærmere forstås som en forbedring af hele områdets naturkvaliteter med udgangspunkt i vandløbets natur og de eksisterende forhold for et grønt område i København. Resultatet vil blive en ny natur, en bynatur der ikke ligner naturen i det åbne land, men føles som natur; nye økosystemer, hvor biodiversitet kan udvikle sig i samspil med de menneskelige aktiviteter og skybrudsfunktioner, som området også skal håndtere.

For Harrestrup Å betyder naturgenopretningen, at åen vil få et mere naturligt udtryk og forløb med bedre levevilkår for dyr og planter. Historisk set er åen blevet rettet ud og anlagt med fliser i bunden og på siderne. Med projektet vil åen få et mere naturligt forløb og fliserne fjernes.

Hvornår sker der noget?

Projektets tidsplan

2011-2018: Forudgående planlægning

2019: Opstart af projektet i Vigerslevparken med forberedelse og analyse

2020-2023: Rådgiver hjælper med at tegne og udvikle projektet. Borgere, og interesserede inddrages i de to offentlighedsfaser i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingen (VVM).

2023: Godkendelse – projektet og miljøkonsekvensvurderingen behandles af politikerne inden anlægsarbejdet planlægges i detaljer

2024. Anlægsarbejdet går i gang

2026: Forventet indvielse af projektet

Kontakt

Område for Klimatilpasning

Islands Brygge 37

2300 København S