Harrestrup Å i Vigerslevparken

Her kan du læse om planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken

Planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken har udviklet sig over flere år og består i dag af:

  • Et naturgenopretningsprojekt – med fokus på at forbedre naturen og de rekreative områder i og omkring åen.
  • Et kapacitetsprojekt – med fokus på at håndtere vand fra skybrud ved at udvide åens kapacitet og etablere mulighed for kontrolleret oversvømmelse i parken, når åen ikke længere kan håndtere de store mængder skybrudsvand.

Projektområdet består af Vigerslevparken inklusive Harrestrup Å fra banen ved Hvidovre Station i nord til Kalveboderne i syd.

Åen løber i dag i åbne flisebelagte render gennem parkens grønne områder og krydser de store indfaldsveje Gl. Køge Landevej og Folehaven.

Oversigtskort over området

Netop nu

Projektet er miljøvurderet og miljøkonsekvensrapporten er godkendt i både Københavns Kommune og Hvidovre Kommune.  

Projektet er godkendt i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune torsdag d. 1. februar.  

De nødvendige ansøgninger om dispensation fra fredningen af Vigerslevparken samt tilladelse til at regulere Harrestrup Å er i proces.   

Hvad er det næste, der skal ske?

Veteranisering af træer i foråret 2024: 

Vigerslevparken er et vigtigt levested for flagermus, og flere af træerne i parken er såkaldte flagermustræer. Fem af disse flagermustræer skal fældes i forbindelse med projektet, hvor åens forløb bliver ændret. I løbet af foråret 2024 vil der i udvalgte blivende ældre træer i parken blive lavet nye hulninger, så flagermusene har mulighed for at flytte, inden de pågældende flagermus-træer fældes. De nye hulrum laves således, at det efterligner naturlige hulheder, som fx spættehuller. 

Projektet detailprojekteres i 2024, inden det kan bydes ud til entreprenør. 

Projektet forventes at gå i jorden i 2025 efter en etapeplan, der vil komme her på siden, når der er indgået aftale med en entreprenør i første halvdel af 2025.  

Illustration af vandstand i Harrestrup Å i Vigerslevparken ved hverdagsregn/normal vandstand (WSP og Schønherr).
Illustration af vandstand i Harrestrup Å i Vigerslevparken ved skybrud (WSP og Schønherr).

Følg med i projektet

Fakta om projektet

Vis alle

VVM – politisk behandling af miljøkonsekvensrapporten

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets væsentlige påvirkninger på miljøet. Rapporten har været i offentlig høring fra den 21. juni til den 13. september 2023.

Alle de bemærkninger og input, som er kommet i høringsperioden indgår som en del af myndighedens sagsbehandling og den politiske behandling af rapporten og VVM-tilladelsen.  

Hvad er et kapacitetsprojekt?

Kapacitetsprojektet og den tilhørende Kapacitetsplan er et økonomisk forpligtende samarbejde mellem ti kommuner og deres forsyningsselskaber om at anvende og optimere hele Harrestrup Å-systemet til afledning af regnvand ved skybrud.

De ti kommuner udgøres af: Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Gladsaxe, Rødovre, Brøndby, Hvidovre, Frederiksberg og København. Følgende forsyningsselskaber indgår: Frederiksberg Forsyning, Glostrup Forsyning, HOFOR A/S (forsyningerne i Albertslund, Brøndby, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre) og Novafos (forsyningerne i Ballerup og Gladsaxe).

Kapacitetsplanen skal sikre, at de ti kommuner, der alle er afhængige af Harrestrup Å til afledning af skybrudsvand, koordinerer deres skybrudsindsats.

Du kan læse mere på den fælles hjemmeside for skybrudssikringen af Harrestrup Å

Hvad menes der med naturgenopretning?

’Naturgenopretning’ henviser ikke til ordet i traditionel forstand, da projektet ikke genskaber de oprindelige naturlige forhold. Naturgenopretning skal nærmere forstås som en forbedring af hele områdets naturkvaliteter med udgangspunkt i vandløbets natur og de eksisterende forhold for et grønt område i København.

Resultatet vil blive en ny natur, en bynatur der ikke ligner naturen i det åbne land, men føles som natur; nye økosystemer, hvor biodiversitet kan udvikle sig i samspil med de menneskelige aktiviteter og skybrudsfunktioner, som området også skal håndtere.

For Harrestrup Å betyder naturgenopretningen, at åen vil få et mere naturligt udtryk og forløb med bedre levevilkår for dyr og planter. Historisk set er åen blevet rettet ud og anlagt med fliser i bunden og på siderne. Med projektet vil åen få et mere naturligt forløb og fliserne fjernes.

Projektforslag for Harrestrup Å i Vigerslevparken

Projektforslag for Harrestrup Å i Vigerslevparken blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 1. februar 2024

Kontakt

Område for Klimatilpasning

Islands Brygge 37

2300 København S