Dispensation for fjernvarme

I København er der tilslutningspligt til fjernvarme. I særlige tilfælde kan du få dispensation.

Der er tilslutningspligt til fjernvarme. Vi kan give dispensation fra tilslutningspligten i særlige tilfælde, fx:

  • Nyt enfamiliehus, der opføres som lavenergibyggeri
  • Andre mindre bygninger. Her behandler vi din ansøgning om dispensation ud fra en konkret vurdering og på baggrund af de betingelser, der fremgår af Tilslutningsbekendtgørelsens § 8 og § 9.
  • Større ejendomme. Byggerier med en tilslutningseffekt over 250 kW. Det kræver en altid en dispensation efter reglerne i projektbekendtgørelsen, hvis der skal etableres et varmeanlæg, som ikke er fjernvarme.

Sådan søger du om dispensation

Hvis du skal søge om dispensation til nyt lavenergihus, skal du gøre det samtidig med din byggeansøgning via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Din ansøgning skal være skriftlig begrundet og vedlagt energirammeberegning, som viser, at lavenergibestemmelserne er opfyldt.

Læs mere om, hvordan du søger byggetilladelse

Hvis din ansøgning vedrører andre mindre bygninger eller større ejendomme, skal du sende din ansøgning til Københavns Kommune via ”Kontakt” på denne side.

Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, er du velkommen til at ringe til os.

Du kan læse mere og finde svar på spørgsmål om fjernvarme på HOFORs hjemmeside

Bekendtgørelser

Andre mindre bygninger se betingelserne i Tilslutningsbekendtgørelsens § 8 og § 9. Større ejendomme se reglerne i Projektbekendtgørelsen.

Kontakt

Virksomheder og VVM

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00