Om luftforurening og sundhed

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder for at skabe øget viden om sundhedskonsekvenserne af luftforurening. Her på siden kan du læse, hvordan luftforureningen kan påvirke vores sundhed.

Vi er eksponeret for luftforurening hele livet, selv før vi bliver født, da et foster kan blive eksponeret for luftforurening via moderen.

Vi bliver primært eksponeret for luftforurening via indånding, hvor forurenende stoffer trænger ned i vores lunger og ud i blodet.

Der er ingen nedre grænse for luftforureningens sundhedsskadelige virkninger. Selv under EU’s grænseværdier og WHO’s retningslinjer er luftforurening sundhedsskadelig. På trods af Københavns relativt lave niveauer af luftforurening til sammenligning med andre storbyer har luftforurening fortsat en stor betydning for vores sundhed. I København dør omkring 440 for tidligt hvert år pga. luftforurening, hvilket svarer til hvert 10. af alle dødsfald i København.

Luftforurening har en række veldokumenterede sundhedsmæssige konsekvenser for vores sundhed, deriblandt øget risiko for luftvejssygdomme, hjertekarsygdomme, luftvejslidelser, type 2-diabetes, lungekræft og for tidlig død.

Hos børn øger luftforurening risikoen for luftvejslidelser, mens eksponering for luftforurening under graviditet øger risikoen for blodtrykssygdomme hos moderen, hvilket kan øge risikoen for lav fødselsvægt hos barnet.

Sundhedskadelige virkninger som følge af luftforurenig

Vis alle

Lunger og luftveje

Vi ved, at luftforurening forårsager for tidlig død pga. luftvejssygdom, øger sygelighed for astma, KOL og lungebetændelse, øger sygelighed og forårsager for tidlig død pga. luftvejssygdomme hos børn.

Der er god evidens for sammenhængen mellem luftforurening og luftvejssygdomme på dødelighed og sygdom. Herunder KOL, astma og lungebetændelse. En række studier har desuden fundet en positiv sammenhæng mellem korttidseksponering for luftforurening og lungebetændelse hos børn. En nyere analyse finder en stærk sammenhæng mellem luftforurening og indlæggelser af børn med lungebetændelse.

Flere studier har fundet en positiv sammenhæng mellem korttidseksponering af for høje niveauer af luftforurening og astmasymptomer, samt indlæggelser blandt børn med astma. Nyere studier har også fundet en positiv sammenhæng mellem langtidseksponering for udendørs luftforurening og udvikling af astma hos børn. Men der mangler fortsat forskning på området for at kunne fastslå en sammenhæng.

Cancer

Udendørs luftforurening blev i 2013 klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker, hvilket startede en stor interesse i forskning med luftforurening som risikofaktor for forskellige kræftformer. Der er evidens for sammenhæng mellem luftforurening og lungekræft.

Udover lungekræft er en række andre kræftformer undersøgt, heriblandt brystkræft, hjernetumor, blærekræft, leverkræft, mavekræft og nyre- og parenkymkræft.

Enkelte studier har fundet evidens, der tyder på en sammenhæng mellem eksponering for luftforurening og kræft i maven, brystkræft, lever- og nyrekræft, mens der ikke har været evidens for blærekræft eller hjernetumor.

Hjerte og kredsløb

Vi ved, at luftforurening forårsager for tidlig død pga. hjertekarsygdomme, øger sygelighed med hjerteanfald, slagtilfælde og hjertestop. 

Der er stor evidens for sammenhængen mellem luftforurening og hjertekarsygdomme på dødelighed og sygdom. Herunder iskæmisk hjertestop og slagtilfælde. Hjerteflimmer er  blevet undersøgt i forbindelse med luftforurening, og resultaterne er blandede.

Diabetes

Vi ved, at luftforurening øger sygelighed og forårsager for tidlig død pga. type 2-diabetes. 

Der er evidens for, at eksponering for luftforurening kan medføre udvikling af type 2-diabetes. Eksponering for luftforurening kan forårsage forhøjet blodsukker, betændelse i fedtvæv og insulinresistens. Enkelte studier antyder en sammenhæng mellem øget risiko for type 1-diabetes hos børn og eksponering for luftforurening, mens andre studier ikke finder nogen sammenhæng.

For tidlig død

Dødelighed er en af de mest undersøgte konsekvenser af luftforurening. En række studier viser en stærk sammenhæng mellem langvarig eksponering for luftforurening og øget risiko for tidlig død.

Graviditet og fødselsudfalf

Vi ved, at luftforurening øger sygelighed med svangerskabsforgiftning, forhøjet blodtryk og intrauterin væksthæmning. 

Luftforurening kan påvirke både moder og barn under graviditeten og have konsekvenser for begges sundhed. Særligt nyere studier har givet solid evidens for en sammenhæng mellem luftforurening og forøget risiko for reduceret fostervækst, dødfødsel og medfødte afvigelser i hjertet.

Resultaterne af forskning i for tidlig fødsel er meget blandede, og evidensen for sammenhæng mellem luftforurening og spontan abort er stadig for begrænset til at kunne sige noget med sikkerhed. Hvad angår graviditetssukkersyge har der været blandede resultater, og der er behov for flere studier.

Psykisk trivsel og sygdom

Der mangler fortsat forskning på sammenhæng mellem luftforurening og psykisk trivsel og sygdom. Flere studier peger på en stærk biologisk sammenhæng mellem luftforurening og psykiske sygdomme og sygdomme, der nedbryder hjernen. Flere studier finder fx sammenhæng mellem øget kognitiv funktionsnedsættelse og luftforurening, hvilket kan være første skridt mod demens.

Der er ligeledes fundet en sammenhæng mellem korttidseksponering for luftforurening og depressiv adfærd. Der er ikke entydig evidens for langtidseksponering for luftforurening og udvikling af depression.

Flere studier har set på korttidseffekt af luftforurening og selvmord, men kun fundet en svag sammenhæng. Der er kun et publiceret studie om langtidseksponering for luftforurening og selvmord, der dog fandt en sammenhæng.

Neurologisk udvikling

Der mangler fortsat forskning på sammenhæng mellem luftforurening og neurologisk udvikling. Nyere epidemiologiske studier har fundet sammenhæng mellem eksponering for luftforurening og øget sandsynlighed for at udvikle ASD (Autism Spectrum Disorder) i USA, Taiwan og Israel. Det har ikke været muligt at finde samme korrelation i europæiske studier.

Et dansk studie har fundet sammenhæng mellem eksponering for luftforurening i de første måneder efter fødsel og udvikling af autisme og Aspergers. Der er mindre evidens for sammenhængen mellem eksponering for luftforurening og ADHD, da forskningen har givet modsatrettede resultater.

Fertiliet og reproduktion

Der mangler fortsat forskning på sammenhæng mellem luftforurening og fertilitet og reproduktion. Luftforurening kan have indflydelse på både mænd og kvinders sandsynlighed for at kunne reproducere. Flere studier har undersøgt forholdet og set på blandt andet frugtbarhed, fertilitet og sædkvalitet.

Undersøgelser af både dyr og mennesker understøtter en sammenhæng mellem eksponering for luftforurening og fejl under dannelsen af kønsceller, der medfører mindre sandsynlighed for at kunne reproducere senere i livet. Den epidemiologiske forskning er stadig sparsom og har inkonsistente resultater. 

Fra 2019 til 2023 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet årlige rapporter, som giver en status på helbredseffekterne af luftforureningen i København og bearbejder aktuelle emner indenfor sundhed og luftforurening. I samme periode har forvaltning drevet en ekspertgruppe, som har understøttet arbejdet med at skabe øget viden om de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København. Ekspertgruppen har afgivet en årlig udtalelse om sundhed og luftforurening i København. De årlige udtalelser tager udgangspunkt i de årlige undersøgelser og den viden, medlemmerne af ekspertgruppen bidrager med.

Har du spørgsmål til sundhedsmæssige forhold, kan du kontakte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

Kontakt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41

2200 København N

Har du spørgsmål til trafik- eller miljømæssige forhold, kan du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen.

Kontakt

Mobilitet

Islands Brygge 37

2300 København S