Støtte til tilberedning af mad og spisning

Hvis du ikke selv er i stand til at tilberede mad, spise mad selv eller rydde af, kan du søge om hjælp.

Du kan søge om støtte til: 

  • Tilberedning og anretning af mad og drikke 
  • Opvarmning af mad 
  • Støtte til at spise og drikke 
  • Afrydning og opvask. 

Du bliver visiteret til tilbuddet efter en konkret vurdering af dit behov. Hjælpen ydes af den leverandør, som du har valgt til personlig pleje.

Søg om hjælp til tilberedning af mad og spisning

Praktiske oplysninger

Pris (2024)

Ingen egenbetaling.

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Serviceloven §83
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Inden for 1 uge
Ved akut behov sættes hjælpen i gang med det samme.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt