Værd at vide om hjemmepleje til ældre

Få et overblik over praktiske oplysninger om hjemmepleje til ældre.

Værd at vide om hjemmepleje til ældre

Vis alle

Frit valg af leverandør til hjemmepleje

Når du har fået bevilget hjælp af kommunen, skal du tage stilling til hvem, som skal levere din hjemmehjælp. Du har mulighed for at vælge mellem en kommunal leverandør eller en privat leverandør. 

Læs mere om frit valg af leverandør til hjemmepleje

Selvudpeget hjælper

Du kan vælge en hjælper selv. Det kan for eksempel være en pårørende. Hjælperen skal ansættes af kommunen og skal derfor til en samtale hos visitationen. 

Samtalen handler om hjælperens tilknytning til dig, om rollen som hjælper og om opgavens indhold og omfang. Hvis visitationen vurderer, at hjælperen kan varetage opgaverne hos dig, bliver personen ansat som din hjælper af kommunen. 

Kontant tilskud

Hvis du har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og et behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, kan du vælge at få udbetalt et kontant tilskud til betaling af hjemmehjælpere, du selv ansætter. 

Det er en betingelse, at du kan være arbejdsleder for medarbejderne. Det betyder, at du skal stå for arbejdsplanlægning og være med til at ansætte de personer, som skal levere hjælpen. 

Afbud og aflysninger

Når du er forhindret

Når du bliver forhindret i de aftaler, du har med hjemmeplejen, sygeplejen, sygeplejeklinik eller træningscentre, er det vigtigt, at du får meldt afbud og helst dagen før din aftale. Du melder afbud eller flytter dit besøg ved at kontakte det sted, hvor du har en aftale. Vil du afmelde din hjælp i en periode, skal du henvende dig til visitationen

Kommunens medarbejdere må kun gå ind i dit hjem, hvis du er i åbenlys nød. Du kan aftale med hjemmeplejen/sygeplejen, at de kan benytte en låsesmed og få adgang til din bolig i situationer, hvor de ikke kan komme i kontakt med dig, og hvor det giver anledning til bekymringer.

Når kommunen er forhindret

Kommunen må ikke aflyse et besøg, men kan i sjældne tilfælde være tvunget til at rykke et besøg. Du vil i disse tilfælde få telefonisk besked. 

Skærmbesøg

Den kommunale hjemmepleje/sygepleje kan levere en del af støtten som skærmbesøg. Det er hjemmeplejen/sygeplejen, der i samarbejde med dig beslutter, hvilken støtte du kan få via en skærm. 

Skærmbesøg er hjemmepleje eller sygepleje, der leveres til dig gennem en skærm, hvor du og en medarbejder ser hinanden og taler sammen. 

Læs mere om skærmbesøg på hjemmeplejetilaeldre.kk.dk/skaermbesoeg

Hjemmet som arbejdsplads

For at du kan modtage hjælp og støtte, er det nødvendigt, at dit hjem kan fungere som en arbejdsplads for medarbejderne. Inden hjælpen påbegyndes, gennemgås dit hjem i forhold til, om det lever op til retningslinjerne for et godt arbejdsmiljø. 

Det kan derfor være nødvendigt fx at flytte rundt på møblerne, løse gulvtæpper eller installere arbejdsredskaber i dit hjem, før du kan få hjælp og støtte. Hvis der er problemer i forhold til arbejdsmiljøet, vil du blive inddraget i løsningen. 

Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Vi henstiller til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderen er på besøg i dit hjem.

Støtte til dig med etnisk minoritetsbaggrund

Nogle gange kan sprog- og kulturforskelle gøre det svært at finde rundt i de kommunale sundhedstilbud. Etnisk Ressourceteam kan hjælpe dig og dine pårørende på vej.

I Etnisk Ressourceteam er der ca. 100 ressourcepersoner, der tilsammen taler over 50 sprog. Ressourceteamet er sundhedsfagligt uddannede og tilbyder personlig samtale og støtte ved fx:

  • Information om kommunale sundhedstilbud
  • Krisesituationer, fx svær sygdom eller ensomhed​
  • Vejledning i tilfælde at mislykket kommunikation​ mellem dig og medarbejdere
  • En situation, hvor du eller dine pårørende har brug for en tredjeperson som mægler eller blot for at få afklaret spørgsmål​.

Læs mere om Etnisk Ressourceteam

Kontakt