Frit valg af leverandør til hjemmepleje

Du kan frit vælge, om du vil bruge kommunens tilbud eller en privat leverandør.

Valg af leverandør

Når du får bevilget hjælp, vil du blive oplyst om, hvilke leverandører du kan vælge imellem. Du kan vælge mellem forskellige leverandører, hvis du får hjælp til personlig og praktisk hjælp, mad, indkøb og vaskeordning. 

Du kan også selv finde en hjælper, som Københavns Kommune ansætter. Kommunen skal godkende den hjælper, du har fundet, ud fra en vurdering af, om hjælperen kan varetage indsatsen. 

Nedenfor kan du se en liste over de forskellige leverandører. 

Kontakt Visitation for Sundhed og Omsorg , hvis du er 65 år eller ældre

Kontakt Den Sociale Hjemmepleje, hvis du er under 65 år

Indsatser til Borgere i Egen Bolig

Islands Brygge 37

2300 København S