Søg

Frit valg af leverandør til hjemmepleje

Du kan frit vælge, om du vil bruge kommunens tilbud eller en privat leverandør.

Valg af leverandør

Når kommunen besøger dig første gang, efter du har fået bevilget hjælp, får du udleveret en brochure fra de leverandører, du kan vælge imellem. Du kan få hjælp til personlig og praktisk hjælp, mad, indkøb, turkøb og vaskeordning.

Du kan også selv finde en hjælper, som Københavns Kommune ansætter. Kommunen skal dog først vurdere hjælperens kvalifikationer.

Nedenfor kan du se en liste over de forskellige leverandører.

Kontakt Borgerindgang - Råd og Vejledning, hvis du er 65 år eller ældre

Kontakt Den Sociale Hjemmepleje, hvis du er under 65 år

Indsatser til Borgere i Egen Bolig

Islands Brygge 37

2300 København S