Afløsning eller aflastning af pårørende i hjemmet

Hvis du som pårørende i hverdagen hjælper og støtter en nærtstående, har du mulighed for at blive aflastet, så du fortsat kan forlade hjemmet og bevare et socialt liv eller blive afløst i forhold til konkrete opgaver.

Du kan få hjælp til aflastning i hjemmet, hvis du som pårørende bor sammen med og passer en syg eller kognitivt svækket person i et betydeligt omfang. 

Hjælpen tildeles, hvis personen eksempelvis ikke kan være alene i hjemmet og har behov for støtte på grund af uro, forvrænget virkelighedsopfattelse, manglende eller svækket dømmekraft i forhold til situationer i hverdagen. Hjælpen er betinget af, at den syge eller svækkede person opholder sig i hjemmet.  

Omfanget af indsatsen er 4-8 timer pr. uge. Der tages altid udgangspunkt i den pårørendes behov for hjælp.

Praktiske oplysninger

Pris (2024)

Ingen egenbetaling.

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Serviceloven §84
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Sættes i gang med det samme 
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt