BBR - oplysninger om din ejendom

Som ejer er du forpligtet til at indberette de korrekte BBR-oplysninger, hver gang du foretager ændringer på din ejendom.

Derfor er korrekte oplysninger vigtige

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige af landets bygninger, og deres anvendelse. Det er altid nuværende ejers ansvar, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold, og at relevant lovgivning er overholdt. 

Hvis data i BBR ikke er korrekte, vil ejendomsvurderingen blive beregnet ud fra et forkert grundlag, og du kan risikere at få problemer med fx at optage lån eller tegne forsikring på din ejendom. 

Tjek, om BBR har de korrekte oplysninger

Se, hvilke oplysninger der er om din bolig eller dine erhvervslokaler (BBRs hjemmeside).

Se, hvad du skal gøre for at få ændret oplysninger i BBR

  • Du kan selv indberette de korrekte oplysninger, hvis du ejer din egen bolig, er administrator eller repræsenterer bestyrelsen i en andelsboligforening.
    Ret dine BBR-oplysninger (husk NemID).
  • Ellers har du brug for, at ejer, administrator eller bestyrelsen i din andelsboligforening giver dig fuldmagt til at ændre oplysningerne. Fuldmagten skal du sende, sammen med oplysningen om ændringerne, til BBR, via link i kontaktboksen nederst på denne side.

I byggesager bliver BBR automatisk opdateret

Hvis du har du søgt byggetilladelse, skal du ikke give BBR besked om ændringerne. BRR modtager automatisk besked, og de nye arealer bliver registreret i BBR, når byggesagen afsluttes.
Læs mere om BBR og byggetilladelse.

Kontakt